ely pieni.jpg          

Urasuunnittelun kautta avoimille työmarkkinoille -esiselvityshanke on Lapin korkeakoulujen yhteinen, korkeakoulutettujen pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisen edistämiseen tähtäävä hanke. Sen tavoitteena on rakentaa asiakkaat, työelämä sekä viranomaiset suunnitteluun osallistaen korkeakoulutetuille suunnattu, tehokas uraohjaus- ja työelämävalmennusmalli. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan Lapin alueen 2. asteen ja korkea-asteen oppilaitosten modularisoitavissa olevat opintokokonaisuudet, joiden kautta korkeakoulutettujen työttömien osaamista voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

Hankkeessa järjestetään kaksi palvelumallityöpajaa uraohjaus- ja työelävalmennusmallin rakentamiseksi. Työpajoihin kutsutaan viranomaistahojen lisäksi myös asiakkaita.

Ensimmäinen työpaja pidettiin 10.6.2015 Lapin yliopistolla. Työpajassa käytettiin innostavia palvelumuotoilun menetelmiä uusien innovaatioiden löytämiseksi kohderyhmän tarpeisiin. Työpajan veti toimitusjohtaja Piia Innanen Palvelumuotoilu Palo Oy:stä. Paikalla oli 15 asiantuntijaa ja kokemusasiakasta muotoilemassa uusia urasuunnittelua ja työllistymistä edistäviä palveluita.

Seuraava työpaja pidetään 31.8.2015 Lapin yliopistolla.  Työpajaan kutsutaan myös työnantajien edustajia palveluita muotoilemaan rekrytoinnin ja asiantuntijoiden työllistämisen jouhevoittamiseksi.

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja se toteutetaan ajalla 1.4.-31.10.2015.

Lisätietoa hankkeesta ja työpajoista

Projektipäällikkö Piia Kilpimaa, Lapin yliopisto, p. 040 4844 424, piia.kilpimaa(at)ulapland.fi

Koordinaattori Helena Kangastie, Lapin ammattikorkeakoulu, p. 0400 518 723etunimi.sukunimi@lapinamk.fi