Hyvinvointialan naisyrittäjyys - jatkohanke (2015-2018)

Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä –jatkohanke on Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n kanssa yhteistyössä suunniteltu hanke. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty Hyvinvointialan naisyrittäjyyttä Lappiin -hankkeessa toteutettua esiselvitystä (Lapin korkeakoulukonsernin yhteishanke 2013-2014).

Hankkeen tavoitteena on naisyrittäjyyden vahvistaminen Lapissa. Hankkeessa luodaan naisyrittäjyyttä tukeva
alueellinen toimintamalli, jossa naisyrittäjyyttä tuetaan koulutuksen, ohjauksen ja kehittämistoiminnan kautta.
Toimintamallia kehitetään yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin, Pohjoisimman Lapin Leaderin, hankekuntien sekä naisyrittäjien kanssa.

Hankkeessa annetaan hyvinvointialan naisyrittäjille ohjausta, koulutusta ja luodaan verkostoitumismahdollisuuksia muiden yrittäjien sekä kuntatoimijoiden kanssa. Toimenpiteillä edistetään yrittäjien liiketoimintamahdollisuuksien kasvua sekä uusien yritysmuotojen syntymistä, yritystoiminnan laajentamista ja uusien ratkaisuvaihtoehtojen löytymistä palvelutuotannon kehittämiseksi. Yritysten tuottavuutta edistetään mm. koulutusosuuksien ja yritysohjauksen kautta. Verkostoitumisen kautta edistetään erityisesti työhyvinvointia ja yritystoiminnan kehittymistä. Hankkeessa tuetaan myös hyvinvointialalle yrittäjäksi aikovia naisia yritystoiminnan perustamisessa.

Hankkeen tavoitteena on lisäksi Lapin kuntien elinvoimaisuuden edistäminen tukemalla kuntien palveluntuotantoa luomalla verkostoja kuntatoimijoiden ja yrittäjien välille sekä tukemalla palvelutuotannon kehittämistä hyvinvointialalla.

Hankkeen tuloksina ovat:

- Naisyrittäjyyttä tukeva alueellinen toimintamalli
- Hankekunnissa olemassa olevien hyvinvointialan naisyrittäjien ja yritysten kehittyminen
-Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan naisyrittäjien kesken
- Yhteistyön lisääntyminen hyvinvointialan yrittäjien ja hankekunnan välillä


Hankkeen hallinnoijana toimii Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Sodankylän kunta, Kemijärven kaupunki, Tervolan kunta, Enontekiön kunta ja Muonion kunta.


Hankkeen kesto:
1.4.2015 - 31.3.2018

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus Manner-Suomen ESR ohjelmasta

Budjetti:  320 222 €.


Lisätietoja:

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Projektipäällikkö Katri Kuusela, p. 040 5161064, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Projektisuunnittelija Piia Kilpimaa p. 040 4844 424, etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Lapin ammattikorkeakoulu
Lehtori Birgit Mylläri, p. 050 3109348, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Pohjoisimman Lapin Leader
Hanna-Leena Talvensaari, p. 0407604108, etunimi.sukunimi@pll.fi


hyveII-logo.png