Yrittäjän työhyvinvointipalvelujen tarve ja saatavuus

  

1.3.-31.12.2014 (ESR-rahoitus)

Työurien jatkaminen on tällä hetkellä yksi yhteiskuntapolitiikan painopisteistä. Yrittäjien ja heidän työntekijöidensä hyvinvointi ja jaksaminen ovat tärkeitä elinkeinoelämälle. Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut ja yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä Lapin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyönä Lapin ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Yrittäjän työhyvinvointipalvelujen tarve ja saatavuus -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää yrittäjien ja yritysten työterveyspalvelujen käyttöä, saatavuutta sekä tarvetta. Lisäksi hankkeessa kontaktoidaan Lapin alueen työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen tarjoajia sekä selvitetään liikkuvien työhyvinvointipalvelujen liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa tehtiin syksyllä 2014 yrityskysely Rovaniemen ja Länsi-Pohjan yrittäjille. Kyselyssä selvitettiin yrittäjien kokemuksia työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen järjestämisestä. Lisäksi hankkeen toimenpiteenä on haastateltu Meri-Lapin alueen yrittäjiä (selvitetty työhyvinvointipalvelujen käyttöä ja kehittämiskohteita sekä erityisesti liikkuvien työhyvinvointipalvelujen tarvetta). Hankkeessa on myös kontaktoitu Lapin alueen työhyvinvointipalvelujen tarjoajia.

Hankkeen tulokset on koottu esiselvitysraportiksi. Esiselvityksen tulosten perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteitä pienyrittäjien hyvinvoinnin sekä menestyksellisen yritystoiminnan turvaamiseksi. Hankkeen tulosten pohjalta voidaan suunnitella yrittäjille kohdistettua työhyvinvointia lisääviä toimepiteitä. 

Hankkeen tuloksia lyhyesti:

- Yrittäjien työ on haastavaa ja kuluttavaa, mikä lisää tarvetta työhyvinvointipalveluille ja niiden räätälöinnille sekä kehittämiselle.

- Yli 20%:lla yrityksistä ei ole järjestettyä työterveyshuoltoa lainkaan. Työhyvinvointipalvelut puuttuvat 47 %:lla kyselyyn vastanneista yriyksistä. 

- Yrittäjät ja yritykset olisivat kiinnostuneita etenkin liikuntaseteleiden käyttöönotosta, koulutuksesta, työnohjauksesta, mentoroinnista, vertaistuesta, luennoista/tietoiskuista, työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen räätälöinnistä sekä ohjelmapalveluista työhyvinvoinnin edistäjinä.

- Työhyvinvoinnin käsite vaatii määrittelyä (yrityksessä tai henkilöstölle). Yritykset tarvitsisivat myös tietoa työhyvinvointipalveluista sekä mahdollisuuksista oman ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

- Liikkuville työhyvinvointipalveluille koetaan olevan tarvetta, koska Lapissa välimatkat ovat pitkiä. Liikkuvat palvelut madaltaisivat kynnystä käyttää palveluita ja pitää huolta omasta tai henkilöstön työhyvinvoinnista. Työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut voisi viedä yrittäjälle kotiin, työmaalle tai esimerkiksi kylätalolle.

Lisätietoa tuloksista antaa projektipäällikkö Niina Alapuranen, etunimi.sukunimi@ulapland.fi; 040 515 6544.

 

ely.jpg  esr-logo.jpg  

vipuvoimaa-logo.gif

koke banneri 1.jpg       lapinamk.jpg
Yhteystiedot:

Niina Alapuranen
koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto / Koulutus- ja kehittämispalvelut
040 515 6544

Krista Rautio
suunnittelija
Lapin yliopisto / Koulutus- ja kehittämispalvelut
040 4844 075

Marika Kunnari
tuntiopettaja
Lapin ammattikorkeakoulu / Terveys- ja liikunta-ala
020 798 6438

Arja Meinilä
lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu / Hyvinvointipalvelut
050 310 9498

Timo Marttala
lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu / Hyvinvointipalvelut
050 310 9345