LAY Executive MBA (90 op)


 
Akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen luonteva yhdistelmä
 

Sekä julkishallinnon että yksityissektorin naisjohtajille suunnatun Executive Master of Business Administration (eMBA) -ohjelman opinnot kehittävät osallistujien strategista ja operationaalista johtamisosaamista. Liikkeenjohdolliset opinnot tukevat osallistujien omien organisaatioiden liiketoimintasuunnitelmia ja strategioita.  Ohjelma yhdistää akateemisen tutkimustiedon ja bisnesmaailman kokemuksen luontevasti ja työelämälähtöisesti.

90 opintopisteen laajuinen, kaksivuotinen koulutusohjelma on tarkoitettu johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville  lappilaisille naisjohtajille ja -yrittäjille.  eMBA-ohjelma on räätälöity kokeneille johtajille tai liikealan ammattilaisille, joilla on vähintään 3-4 vuoden kokemus yrittäjyydestä tai esimiestehtävistä. Ohjelma kattaa myynnin, markkinoinnin, taloushallinnon ja johtajuuden tärkeimmät osa-alueet.

Moduulirakenne mahdollistaa opintojen ja työn sekä yksityiselämän järkevän yhdistämisen. Ohjelma kestää kaksi vuotta. Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää eMBA-opintoja myöhemmin suorittamaansa maisterin tutkintoon (Lapin yliopiston YTK, pääaineena johtaminen). Päätöksen vastaavuudesta ja hyväksiluvusta maisteriohjelmaan tekee kunkin opintojakson vastuuhenkilö. 

 

Johtamisvalmiuksien vahvistaminen ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen

Liiketoiminta- ja johtamisosaamisesta on muodostunut perusedellytys kovassa kilpailussa menestymiselle. Jotta lappilainen yrityselämä pystyy tulevaisuudessa suoriutumaan kansainvälisessä kilpailussa, tulee johtajan kyetä reagoimaan asiakkaiden alati muuttuviin tarpeisiin. Johtajan tulee kyetä asettamaan uusia tavoitteita ja haasteita toiminnalleen, hänen on omattava työkaluja, joiden avulla yrityksen on mahdollista vastata asiakkaiden jatkuvasti nouseviin odotuksiin kilpailijoita paremmin sekä huolehdittava ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja hyvinvoinnista.

Koulutuksen kautta osallistuja saa tietoja ja taitoja menestyä naisjohtajana muuttuvassa toimintaympäristössä ja kasvavassa kilpailussa.  Suoritettuaan koulutusohjelman osallistujalla on valmiudet ja työkaluja johtaa organisaatiotaan tai yritystään jatkuvassa taloudellisessa muutoksessa, kehittää tuotteitaan asiakkaiden muuttuvien tarpeiden täyttämiseksi sekä ymmärtää työhyvinvoinnin ja moninaisuuden tasa-arvoisen johtamisen merkityksen yrityksen menestystekijänä.

Koulutusohjelma käynnistyy kesäkuussa 2015 ja päättyy alkusyksystä 2017.

 

Koulutusohjelman takana olevan Lapin yliopiston eMBA-koulutusohjelma naisjohtajille -hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR).

 

Lisätietoja:

Niina Alapuranen
koulutuspäällikkö
Lapin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut

040 515 6544
niina.alapuranen(at)ulapland.fi


     EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

ely pieni.jpg

 

        TEM_RR_ikonit_sukupuolten_tasa-arvo_RGB.jpg