LAY Executive MBA

- Koulutusohjelmaan hakeminen

 

Koulutus on suunnattu lappilaisille naisjohtajille ja -yrittäjille. Valintaperusteena käytetään pohjakoulutuksen (vähintään opisto- tai ammattikorkakoulututkinto tai vastaavat tiedot ja taidot) lisäksi riittävää, noin 3-4 vuoden työkokemusta esimies-, johto- tai asiantuntijatehtävistä. 

Valintaprosessi on kaksivaiheinen: Hakupapereiden perusteella valittaan osa hakijoista henkilökohtaiseen soveltuvuushaastatteluun / ryhmähaastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään hakupapereiden ja haastattelujen perusteella.

 

Haku koulutusohjelmaan on päättynyt. Koulutusohjelmaan valittiin 20 opiskelijaa.

 

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Niina Alapuranen,
p. 040 515 6544,
niina.alapuranen(at)ulapland.fi

 

Lapin yliopisto pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin aikatauluissa sekä sisällöissä. 

 

 

 

 

       EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.jpg

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

ely pieni.jpg