LAY Executive MBA

- Opiskelu koulutusohjelmassa

 

Koulutus- ja kehittämisohjelma tarjoaa ainutlaatuisen oppimiskokemuksen johtajalle, yrittäjälle tai asiantuntijalle, joka haluaa edistää uraansa ja johtamisosaamistaan. Johto- ja esimiestehtävissä tai yrittäjinä toimivista osaajista koostuvassa opiskelijaryhmässä opiskellaan ongelmalähtöisesti kokemuksen hiljaista tietämystä jakaen. 

Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 työtuntia. Moduulirakenne mahdollistaa opintojen suorittamisen kahdessa vuodessa - järkevästi yhdessä työn ja yksityiselämän kanssa.

Opiskelu muodostuu kuukausittain järjestettävistä 2-3 päivän mittaisista lähiopetusseminaareista, joissa naisjohtajat pääsevät jakamaan ja vaihtamaan näkemyksiään keskenään sekä asiantuntijan kanssa. Oppiminen on opiskelijalähtöistä ja iso osa oppimista on hyvä ja dynaaminen opiskelijaryhmän sisäinen ilmapiiri sekä vertaistuki ja -mentorointi. 

Seminaaripäivinen välinen aika käytetään itseopiskeluun, opintojaksokohtaisia, omaan organisaatioon sovellettavia käytännönläheisiä oppimistehtäviä tehden. Ohjelman opetusmenetelmät ovat sekä innovatiivisia että monimuotoisia, ja niiden avulla pyritään lähestymään akateemisia aiheita käytännönläheisesti. Osa opiskelusta tapahtuu verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelu eMBA-ohjelmassa sisältää:

  • ohjattua henkilökohtaisen johtamisprofiilin / -portfolion työstämistä
  • opiskelijalähtöisiä, käytännönläheisiä lähipäiviä ja itseopiskelujaksoja
  • kirjallisuuteen perehtymistä ja itsenäisiä harjoitustöitä
  • opintomatkan (Pohjoismaat / Eurooppa, noin puolet matkakustannuksista sisältyy koulutuksen hintaan)
  • omaan organisaatioon toteutettavan kehittämishankkeen (johtamisen professorin ohjauksessa tehtävä eMBA-lopputyö).


Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista ja harjoitustöiden/opintotehtävien suorittamista hyväksytysti annettuun määräaikaan mennessä. Ohjelman opetus on pääosin suomenkielistä, kirjallisuus voi olla myös englanninkielistä. Ohjelman kouluttajina toimivat alallansa tunnustetut asiantuntijat, mm. Aalto yliopistosta sekä Lapin ja Oulun yliopistoista.

Lähiopetusseminaarit järjestetään pääosin Rovaniemellä, mutta yhtenä ohjelman tavoitteena on myös jalkautua johtajaopiskelijoiden kanssa maakuntaan. Joihinkin erikseen määriteltäviin lähiopetusjaksoihin voi osallistua etäyhteyden kautta.

Koulutusohjelma käynnistyy lähiopetuksen osalta 2.6.2015.

  

Lapin yliopisto pidättää oikeudet muutoksiin koulutusohjelman sisällöissä ja aikataulussa.