Laatu palvelutoiminnassa

Asiakkaalle olemme täyden palvelun talo niin koulutus- kuin kehittämistoiminnassa. Tuotamme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden lähtökohdista.

Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut kehittää ja ylläpitää vahvaa ja vakiintunutta laatukulttuuria.
Työntekijämme ovat sitoutuneet laatutyöhön arvostaen korkeaa laatua ja pitäen luonnollisena kehittää ja ylläpitää asiakassuuntautunutta toimintaa. Keskeinen osa yksikkömme laadunhallintaa on jatkuva toiminnan arviointi ja sen pohjalta tapahtuva kehittämistoiminta.

Sivulla on tietoa koulutus- ja kehittämispalveluiden laatutyöstä ja laadunhallinnasta. Alta löydät koulutus- ja kehittämispalveluiden laatukäsikirjan sekä linkin Lapin yliopiston laatusivuille. Voit antaa palautetta toiminnastamme Yhteydenotto -lomakkeella.

 

Tiedostot