FUTURE LEARNING LAPLANDLapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut oli mukana kansallisessa Future Learning Finland -koulutusvientiklusterissa yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin muiden korkeakoulujen kanssa. Klusterin tarkoituksena oli vastata suureen suomalaisen koulutuksen kysyntään kokoamalla toimijoita Suomesta ja valmistella koulutusvientituotteita ulkomaalaisille asiakkaille.

Lapin korkeakoulukonsernin osallisuutta kansalliseen klusteriin vauhditti vuoden 2012 alkupuolella käynnistynyt Future Learning Lapland -hanke (FLL). Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama. Future Learning Lapland -hankkeella haluttiin luoda Lapin korkeakoulukonsernin oma toimintakonsepti koulutusvientiin, laatia omaa tuotetarjoomaa sekä kasvattaa koulutusviennin asiantuntijuutta.

Kansainvälisille asiakkaille tuotteistettuja ja markkinoituja tuotteita mm:
-TUNDRAS -matkailun turvallisuusjärjestelmä
- MESA – Multiprofessional Education in Substance Abuse -päihdetyön koulutus (yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun AMK:n kanssa)
- Work, Learning and Competence -kehittämisohjelma koulutusorganisaatioille (yhteistyössä Lapin yliopiston, KTAMK:n ja RAMK:n kanssa)


Katso myös FLF:n sivusto sekä koulutustuotteet!


 
eakr pieni.jpg
vipuvoimaa-logo.gif


lapin liitto.jpg