JOHDON OPPISOPIMUSTYYPPINEN TÄYDENNYSKOULUTUSKoulutus- ja kehittämispalvelut on toteuttanut vuodesta 2010 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa korkeakoulutetuille suunnattua oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta.

Esimerkiksi vuoden 2012 aikana rahoituksella toteutettiin Perheasioiden sovittelun erityisosaaja 30 op -koulutus, Eväitä johtajuuteen – Päiväkodinjohtajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op sekä Kehittyvä rehtori 30 op -koulutus. Vahvasti työelämälähtöisten koulutusten tavoitteena on ollut kehittää erityisasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä toimivien osaamista sekä taustaorganisaation käytäntöjä.KEHITTYVÄ REHTORI


Lapin yliopiston kehittyville rehtoreille suunnattu koulutus ilmentää uudenlaista ajattelua suomalaisessa aikuiskoulutuksessa. Useita vuosia rehtorin työtä tehneitä ihmisiä ei istuteta koulun penkille vain kuulemaan saarnatekstejä koulutuksen uusista tuulista. Sen sijaan ammattilaiset haastetaan vuoropuheluun yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Oppisopimustyyppinen koulutus jatkui 1½ vuotta, jonka aikana ryhmä tutustui keskenään niin hyvin, että rehellinen vertaisarviointi oli mahdollista. Hyvää henkeä opiskelijoihin viritti tuutori Esa Posio, joka ohjasi verkostoitumista myös ryhmän ulkopuolisten vertaistoimijoiden kanssa. Lapin yliopiston parhaat asiantuntijavoimat oli valjastettu opiskelijoiden tueksi. Opintopäiviä raamittivat luennot, joiden pohjalta omaa työtä reflektointiin. Oman mausteensa opiskeluun toivat muiden paikkakuntien rehtoriopiskelijat, joihin pääsimme tutustumaan verkkoympäristössä.

Aihepiirit olivat selkeät. Opintopäivät keskittyivät henkilökohtaisiin johtamistaitoihin, pedagogiseen johtamiseen, talous- ja hallintojohtamiseen, henkilöstöjohtamiseen ja työyhteisöjohtamiseen ja oppilaslaitosjohtamiseen. Koulutus oli selkeästi strukturoitu. Kustakin aihepiiristä kirjoitettiin omia pohdintoja muiden jaettavaksi.

Suosittelen tätä oppisopimustyyppistä koulutusta rehtorin työssä jonkin aikaa toimineille. Se tuo uusia ajatuksia ajatella sen kuuluisan laatikon ulkopuolellakin. Minut se kannusti hallintotieteen pääaineopiskelijaksi Lapin yliopistoon.

Heidi Lakkala
Sodankylän lukion rehtorikoulutus
http://www.peda.net/veraja/sodankyla/koulut/lukio