lsa-logo.png

 Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen myyntiosaamisen kehittämishanke


ESR-rahoitteisessa Lapland Sales Academy -hankkeessa (LSA) hankittiin vuoden 2012 aikana myyntiosaamista erityisesti lappilaisille yrityksille ja samalla myös Lapin korkeakoulukonsernin oppilaitoksiin sekä niiden opiskelijoille. Koulutus- ja kehittämispalvelut vastasi myyntityön täydennyskoulutusohjelman toteuttamisesta. Hankevuoden 2012 aikana lisäksi rakennettiin osaamisen ja alueen työelämän tarpeiden pohjalta myyntiosaamisen ylläpitoa tukeva toimintamalli, joka julkaistiin huhtikuussa 2013, ja tuotettu tutkimuksia yritysten myynnin ja kehittämisen lähtökohdista.

LSA- hanketta toteutti Rovaniemen ammattikorkeakoulu yhdessä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa. Mukana myyntityön kehittämistyössä, tutkimuksissa, täydennyskoulutuksessa ja myyntikoulutuksen toimintamallin kehittämisessä oli tiiviisti mukana 11 lappilaista yritystä. Tarve myyntiosaamisen kehittämiseen nousi nimenomaan lappilaisen yrityskentän tarpeista.

Vaikka jokaisella Lapin korkeakoulukonsernin LSA- hankkeeseen osallistuvalla koulutusorganisaatiolla oli oma päävastuualueensa, kaikki osallistuivat hyvässä ja rajat ylittävässä hengessä kaikkien osa-alueiden suunnitteluun ja tekemiseen. Tämä on antanut hankkeelle voimakkaan positiivisen hengen niin koulujen kuin erityisesti yrityksienkin yhteistyön ja myynnin kehittämisen rakentamiseksi myös tulevaisuudessa jatkohankkeena ja Lapin korkeakoulukonsernin oppilaitoksissa tapahtuvan myynnin perus- ja erityiskoulutuksien muodossa.

Suunnittelija Esa Posio, esa.posio@ulapland.fi

  esr uusi logo.png  vipuvoimaa-logo.gif   ely pieni.jpg