magenta banneri.jpg


MAGENTA – VISUAALISTA VETOVOIMAA LAPISTA

Magenta-hanke on ollut tärkeä visuaalisen taiteen alan kehittämisen ja toiminnan alusta. Hankkeessa on pyritty kehittämään Lapin tarpeisiin soveltuvia toimintatapoja ja -malleja. Hanke on työllistänyt visuaalisen taiteen ammattilaisia ja kehittänyt kansainvälistä toimintaa, manageriosaamista ja taiteen täydennyskoulutusta edelläkävijänä.

Vuosina 2011–13 toiminut Magenta-hanke on ollut edelläkävijä. Hankkeessa on lähestytty visuaalisen taiteen asiantuntijuutta monesta näkökulmasta. On tutkittu, kehitetty, tuettu, raivattu tietä ja kartoitettu visuaalisen taiteen mahdollisuuksia ja haasteita Lapissa. Toimiminen yhdessä taiteilijoiden, alueen kuntien ja yritysten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on ollut prosessi, joka on osoittanut, että Lapissa tarvitaan ammattitaitoisia, motivoituneita ja innostuneita visuaalisen taiteen ammattilaisia.

Hanke työllisti viisitoista Lapin alueen taiteilijaa kahdeksikymmeneksi kuukaudeksi kehittämisprojekteihin yrityksissä ja kunnissa. Projektien lähtökohtana olivat yritysten ja kuntien tarpeet sekä ammattimaisen kuvataiteen kentän kehittäminen ja merkityksen nostaminen Lapissa. Lisäksi järjestettiin kaksikymmentäkolme erilaista taiteilijoille suunnattua täydennyskoulutustilaisuutta. Toiminta-alueena oli Lapin maakunta. Pilottikuntia olivat Rovaniemi, Kemi, Tornio, Kemijärvi, Kittilä ja Inari; pilottiyrityksiä olivat Santa Park, Santa’s Hotel Santa Claus sekä Tahkokallio Design+. Magenta-hankkeen hallinnoijana toimi Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelut.

Magenta-hankkeessa kehitettiin rakenteita Lapin visuaalisen taiteen kentälle. Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli ja Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli kokosivat yhteen hankkeen kehitysprojekteissa ja muissa toiminnoissa hyviksi havaitut käytännöt Lapin erityispiirteet huomioiden. Kehitetyt toimintamallit ja muut toimivat rakenteet ovat avain pitkäjänteiseen visuaalisen alan kehittämiseen Lapin alueella hankkeen päättymisen jälkeen.

Magenta-hankkeen kokonaistavoitteiden kannalta on onnistuttu luomaan rakenteita ja pohjaa laajemmalle taide- ja kulttuurialaa edistävälle kehitystyölle Lapin alueella. Hankkeessa toteutunut tiivis kehitysyhteistyö yritysten, kuntien, taiteilijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on luonut loistavan näköalapaikan hahmottaa miten voimme kehittää taiteen kenttää Lapissa tulevaisuudessakin.

Magenta-hanke oli Lapin yliopiston Koulutus- ja kehittämispalveluiden ja taiteiden tiedekunnan, Lapin taiteilijaseuran sekä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteen yhteistyöhanke. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan Sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hankkeen omarahoitusosuudesta vastasivat lisäksi yhteistyökunnat ja -yritykset.
Haluamme kiittää rahoittajia, kaikkia osatoteuttajia, kuntia ja yrityksiä sekä muita yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti hankkeessa mukana olleita taiteilijoita onnistuneesta ja hedelmällisestä yhteistyöstä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina-Kaisa Niva
Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut
Puh. 0400 192 135
koke(at)ulapland.fi

Manageri Merja Briñón
Lapin taiteilijaseura
Puh. 045 205 5977
manageri.lts(at)gmail.com


Lue lisää Magenta-hankkeesta osoitteessa http://lapintaiteilijaseura.fi/magenta/magenta/


Katso hankkeen julkaisut:

Lapin kuvataiteen kentän kehittämisen malli

Magenta - Visuaalista vetovoimaa Lapista

Taiteilijoiden täydennyskoulutuksen pedagogiset käytännöt ja niiden arviointi

Nykytaidetta Napapiiriltä maailmalle - Lappilaisen kuvataiteen kansainvälisten toimintojen malli


ely pieni.jpg

vipuvoimaa-logo.gif


esr-logo.jpg

taike_lappi_vaaka2.jpg

Lapin taiteilijaseura.jpg

lapin yliopisto pieni.jpg