ulappa1.jpg
                                                               

Uutta moniammatillista osaamista päihdetyön kentälleNoin 40 opiskelijaa on suorittanut Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot (60 op). Koulutuksen aloitti kaksi opiskelijaryhmää, joissa kummassakin oli 30 osallistujaa. Kohderyhmänä olivat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä muut päihdeasioiden kanssa työskentelevät ammattilaiset. Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot suorittaneet tuovat uutta osaamista ja asiantuntemusta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan päihdetyön kentälle.

Kyseessä on ESR-rahoitteinen koulutushanke, joka alkoi vuonna 2010. Koulutuksen osatoteuttajana on toiminut Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Monitieteinen ja -ammatillinen koulutus oli osallistujille maksuton ja se toteutettiin pääosin verkko-opetuksena. Koulutuksessa tarkasteltiin päihteidenkäytön vaikutuksia eri tasoilla, päihderiippuvuutta, päihdeasiakkuutta, ennaltaehkäisyä sekä hoitomahdollisuuksia.

Opiskelijapalautteessa kiiteltiin verkkoluentojen monipuolisuutta ja kouluttajien ammattitaitoa. Kemin päihdeklinikan johtaja Mari Sipola oli mukana koulutuksessa. Hänen mukaan teoriatietoa päihdetyön eri osa-alueista sai valtavasti. Opiskeluun vaadittavat tehtävät olivat käytännönläheisiä ja ne olivat hyvin sovellettavissa omaan työhön. Sipola koki koulutuksen aikana vertaistuen merkityksellisenä: "Opiskelijat tulivat eri paikkakunnilta ja oli mielenkiintoista kuulla, miten päihdepalvelut oli järjestetty eri kunnissa. Lohduttavaa oli kuulla, että muualla pähkäillään ihan samanlaisten ongelmien kanssa kuin mitä itse kohtaan työssä."

Koulutushankkeessa on yhdistetty pohjoisten korkeakoulujen päihdetyön osaaminen, sillä se toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston, Lapin yliopiston, Kemi-Tornion, Oulun seudun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, korkeakouluyksiköt ja Alko. Hanke päättyi 31.12.2013.

Professori Tarja Orjasniemi toimitti hankkeen tuotoksena päihdetyöhön liittyvän laajan verkkojulkaisun, jossa tarkastellaan tämän päivän päihdetyön ilmiöitä, menetelmiä, strategioita ja rajapintoja. Julkaisussa kirjoittavat hankkeessa opiskelleita opiskelijoita. Julkaisun voit ladata tästä.               

             
                                                          Oulun yliopisto. JPG.JPG


LaY.JPG

sosiaalirahasto.jpg

ktamkin logo.png

Oamk_logo_fi.png

RAMK_logo_vaakaCMYK.jpg

vipuvoimaa eulta.gif

ely.jpg