Luottamushenkilökoulutus - ajankohtaista koulutusta kuntien luottamushenkilöille!

 
Tavoitteena on vahvistaa kuntien luottamushenkilöiden valmiutta vastata luottamustoimen hoitamiseen ja luoda vahvaa perustaa päätöksentekoon oman kunnan näkökulmasta. Kokeneet kouluttajamme ovat valtakunnallisesti arvostettuja kunnallisalan asiantuntijoita ja hyvin perillä ajankohtaisista, jopa paljon ajatuksia ja kysymyksiä herättelevistä, eri kuntia koskevista tärkeistä aiheista. Luottamushenkilökoulutuksemme ovat saaneet erittäin positiivista palautetta ja koulutus on koettu hyödyllisenä, hyvätasoisena ja kuntia rakentavana.

Koulutuksen sisältö ja kesto rakennetaan eri moduuleista teemoittain joko kaikkia, yhtä tai osia moduuleista hyödyntäen. Tutustu alla olevaan moduulitarjontaamme ja ota yhteyttä! Räätälöimme tarpeidesi mukaisen kokonaisuuden ja teemme tarjouksen.

Koulutuksen moduulit


1. Lautakunta-, hallitus- ja valtuustotyöskentely

•    Luottamushenkilöiden rooli, tehtävät, vastuu ja mahdollisuudet

      Kouluttaja: Hallintotieteen prof. Jari Stenvall, Tampereen yliopisto

2. Kuntapäättäjän oikeusoppi – mitä kuntapäättäjän tulee tietää kunnallisoikeudesta?

•    Kunnan oikeudellinen asema ja hallinnon järjestäminen
•    Luottamushenkilön oikeudet, velvollisuudet ja esteellisyys
•    Kunnalliset tehtävät ja niiden järjestämisvastuu
•    Ulkoistaminen ja julkiset hankinnat kunnassa

      Kouluttaja: Kunnallisoikeuden prof. Asko Uoti, Tampereen yliopisto

3. Tarkastuslautakunnan tehtävät kunnan toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa

•    Tuloksellisuusarvioinnin peruskäsitteet
•    Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin työnjako kuntalain mukaan
•    Tarkastuslautakunnan rooli kuntakonsernin arviointijärjestelmässä
•    Vaikuttava arviointikertomus

      Kouluttaja: HT, dosentti, tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen, Rovaniemen kaupunki

4. Kymmenen oppia kuntataloudesta – mitä luottamushenkilön tulee tietää kunnan taloudesta?

•    Mitkä asiat kunnan taloudessa pitää olla kunnossa?
•    Kunnan tilinpäätöksen tunnusluvut ja tulkinta
•    Kunnan talouden tasapainon tulkinta
•    Kriisikunnan kriteerit
•    Kunnan toiminnan tuloksellisuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus
•    Kunnan talousarvion rakenne
•    Kuntauudistus ja sen perustelut

      Kouluttaja: Kunnallistalouden emer.prof. Pentti Meklin

5. Viestintä luottamustoimien voimavaraksi erilaisissa viestintätilanteissa

•    Kuntaviestinnän perusperiaatteet
•    Oman roolin tiedostaminen kuntaviestijänä ja oman kunnan maineenlähettiläänä
•    Kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden merkitys kuntademokratiassa
•    Sujuvan ja tehokkaan kokouskäyttäytymisen viestinnälliset lähtökohdat
•    Mediaviestinnän peruspelisäännöt

      Kouluttaja: VTT Helena Lemminkäinen, Kevi Consulting Oy


Katso koulutuksen esite sivun oikean laidan linkistä.


Lisätietoja:

Antti Koski, koulutus- ja kehitysjohtaja
P: 040 736 8481
antti.koski@ulapland.fi
Luottamushenkilökoulutus- esite
Esite.pdf (359,1 kB)