Yhteiskunnalliset tehtävät

Hallinto-oikeuden oppiaine toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä antamalla lausuntoja valmisteilla olevista säädösehdotuksista.

Virallisia ja epävirallisimpia lausuntoja on annettu muun muassa liittyen hallintolainkäytön uudistamiseen, sähköiseen asiointiin, hyvän hallinnon kansainväliseen sääntelyyn ja kuntasanaston kehittämiseen.