Kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden on mahdollista opiskella mm. seuraavia sivuaineita

LAPIN YLIOPISTOSSA
 
Kuvataiteen aineopinnot 35 op
Taidehistorian perisopinnot 25 op
Taidehistorian aineopinnot 35 op
Valokuvauksen perusopinnot 25 op
Yhteisö, taide ja ympäristö -opintokokonaisuus 25 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Perusopetuksessa opetattavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Historia toisena opetettavana aineena 60 op (+ täydentävät opinnot)


OULUN YLIOPISTOSSA

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op
Musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot 75 op
                       
            
         

Tiedostot