Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op 

Kuvataidekasvatuksen perustutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus hakea luokanopettajakoulutuksen 1.-6.-luokilla opetettavien aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin (60 op) ja opettajan työtä integroiviin opintoihin Lapin yliopistossa. Hakijoilta edellytetään, että kuvataidekasvatuksen perusopinnot (25 op) on suoritettuna. Opinnot antavat kelpoisuuden toimia luokanopettajan perusopetuksessa (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Opintoihin haetaan erillishaussa keväisin.  Vuoden 2015 hakuperusteet löytyvät liitetiedosta alta.  Sivun lopusta löytyy linkki monialaisia opintoja KTK:lla suorittavan opiskelijan blogiin.

Aloituspaikat

Opintoihin valitaan yhteensä enintään kolme Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen perusopiskelijaa. Opiskelupaikat on suunnattu ensisijaisesti toisen vuosikurssin aikana opinto-oikeutta hakeville.

Hakuaika
Vapaamuotoinen hakemus (1-2 sivua) ja opintosuoritusote tulee toimittaa kasvatustieteiden tiedekuntaan viimeistään torstaina 9.4.2015 kello 16.15.

Valintakoe
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella (enintään 18 pistettä). Pisteiden mennessä tasan, valinnan ratkaisee suoritettujen opintopisteiden määrä.  

Haastatteluun kutsutaan enintään kuusi hakijaa. Haastattelun suorittaa valintatoimikunnan asettama arviointityöryhmä. Haastattelut pidetään toukokuussa 2015.

Tulokset
Valintakokeiden tuloksista ilmoitetaan kirjallisesti hyväksytyille, varasijoilla oleville ja hylätyille viimeistään 28.5.2015

Oikaisupyyntö
Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen oikaisua kirjallisesti yliopistolta viimeistään 11.6.2015 kello 16.15 mennessä.

Lisätietoa hausta takas-listan kautta keväällä.

 
Liite_Kuvataideopisk. valintaperusteet 2015.docx

Oheisen linkin takaa löydät kuvataidekasvatuksen opiskelijan blogin, jossa hän kertoo opiskelustaan sekä antaa käytännön vinkkejä monialaisten opiskeluun Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa (KTK LaY).
http://emmaemunen.blogspot.fi/2015/03/monialaisten-opiskelu-sivuaineena.html