Kevään 2015 valintaperusteita ei ole vielä julkaistu.


2013 haku ja valintaperusteet:

VALINTAPERUSTEET PERUSOPETUKSESSA OPETETTAVIEN AINEIDEN JA AIHEKOKONAISUUKSIEN MONIALAISIIN OPINTOIHIN LAPIN YLIOPISTON TAITEIDEN TIEDEKUNNAN KUVATAIDEKASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJOITA VARTEN LV. 2013-14

I HAKUKELPOISUUS

Hakukelpoisia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijat (Oulun ja Lapin yliopiston opiskelijavaihtoa koskeva sopimus).

II ALOITUSPAIKAT

Opiskelijavaihtoa koskevan sopimuksen mukaan opiskelijoita voidaan hyväksyä enintään kolme (3).

III HAKUMENETTELY

Hakuaika päättyy 30.4.2013 klo 16.15, jolloin hakulomakkeen tulee olla perillä. Hakulomake (liitteenä) on saatavissa myös kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteestä sekä tiedekunnan opiskelijavalinnan verkkosivuilta. Hakemus lähetetään osoitteella Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, PL 2000, 90014 Oulun yliopisto.

Hakemukseen liitetään
- virallinen allekirjoitettu opintorekisteriote sekä
- mahdolliset kopiot työtodistuksesta, joista ilmenee kokemus opettajan ja koulunkäyntiavustajan tehtävistä

IV VALINTAMENETTELY

Mikäli hakijoita on enemmän kuin edellä mainitun yliopistojen välisen syksyllä 2010 allekirjoitetun sopimuksen mukaan voidaan valita, valinnassa suoritetaan karsinta hakemusasiakirjojen perusteella seuraavasti:

- Pisteytetään opintorekisteriotteesta ilmenevä opintopistemäärä. Huomioon otetaan hakuajan päättymiseen mennessä kertyneet, opintorekisteriotteesta ja/tai erillisestä todistuksesta ilmenevät op:t seuraavasti:
0-179 op 0 pist.
180-209 op 2 pist.
210-239 op 4 pist.
240-269 op 6 pist.
270 op ja enemmän 8 pist.

- Pisteytetään työkokemus opettajan tai koulunkäyntiavustajan tehtävistä. Työkokemukseksi lasketaan vähintään 1 kuukauden yhtäjaksoinen päätoiminen työkokemus, joka ei voi olla opintoihin kuuluvaa harjoittelua (väh. 16 h/viikko opetustehtävissä, 1 pist./1 kk:n jakso, ja 20 h/viikko muissa tehtävissä, 0,5 pist./1 kk:n jakso). HUOM! Päätoimisuuden on tultava esiin liitteenä olevista työtodistuksista.

- Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee perusopetuksen luokilta (0)1-6/peruskoulun ala-asteelta hankitusta työkokemuksesta saatu pistemäärä.

V OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN

Hyväksytyn tulee viimeistään 27.6.2013 mennessä ilmoittaa sitovasti, ottaako vastaan saamansa opiskelupaikan.

Hakijalla on mahdollisuus saada selvitys siitä, miten lopullinen pistemäärä on hänen kohdallaan muodostunut. Tuloksia voi tiedustella kasvatustieteiden tiedekunnan opintoasioiden palvelupisteestä.

VI LISÄTIETOJA

Opintoasiainsihteeri Miia Raappana, sähköposti miia.raappana(at)oulu.fi, puh. (08) 553 3641
Koulutuspäällikkö Helena Seppälä, sähköposti helena.seppala(at)oulu.fi, puh.
(08) 553 3724