Kevään 2015 haku ja valintaperusteet:

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat voivat hakea Turun yliopistoon opettajankoulutuslaitokselle opiskelemaan sivuaineena Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 60 op, jotka antavat yhdessä kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa suoritettavan maisterin tutkinnon kanssa kelpoisuuden toimia luokanopettajana perusopetuksessa.  Opintoja järjestetään Rauman ja Turun yksiköissä.

Valintaperusteet
http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta/sivuaine-ja-erilliset/okl/Sivut/home.aspx

Hakulomakkeet
http://www.utu.fi/fi/yksikot/edu/opiskelu/opiskelijavalinta/hakulomakkeet/Sivut/home.aspx

Hakuaika
- Raumalla suoritettaviin monialaisiin opintoihin päättyy 6.2.2015 klo 12.00 ja valinnan tulos julkaistaan 31.3.2015
- Turussa suoritettaviin monialaisiin opintoihin päättyy 5.5.2015 klo 15.00 (hakulomake on täytettävissä 3.3. alkaen) ja valinnan tulos julkaistaan 1.7.2015

Sopimuksen mukaan Turun yliopistoon voidaan ottaa enintään kaksi Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet pääsykokeet hyväksytysti.

Lisätietoja hausta voi kysyä Turun yliopistosta:
eduopo@utu.fi, puh. (02) 333 8868