UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25op

UVAL0101 Valokuvauksen historia ja analyysi 5 op
UVAL0120 Monokromaattinen valokuvaus 4 op
UVAL0130 Valokuvauksen metodologia 4 op
UVAL0140 Muoto- ja studiokuvaus 5 op
UVAL0150 Erikoismenetelmät ja -tekniikat 4 op
UVAL0103 Valokuvaproduktio 3 op

Valinnaiset opintojaksot:
UVAL0115 Työpajat 2-5 op

Valokuvauksen opintoihin järjestetään erillishaku keväisin.

Portfolio-ohjeet: Valokuvauksen portfolio-ohje 2015.pdf
Lisätietoa sivuaineopinnoista valokuvauksen opettajilta.