Soveltava_aani_ilmaisu_mikseri.jpg

Soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelma

Lapin yliopistossa käynnistyy syksyllä 2015 Soveltavan ääni-ilmaisun maisteriohjelma.

Haku koulutukseen on päättynyt.

Soveltavan ääni-ilmaisunkoulutuksessa keskitytään ääneen monialaisena kulttuurisena ilmiönä sekä sovelluskohteena. Koulutuksessa yhdistyvien äänen kulttuuristen, taiteellisten, teknologisten sekä projektien suunnitteluun liittyvien valmiuksien avulla rakennetaan soveltavaa osaamista.

Maisteriohjelman päämääränä on kouluttaa pohjoisen kulttuurin ja toimintaympäristön osaajia, jotka pystyvät hahmottamaan ja soveltamaan ääntä itsenäisesti monialaisena kulttuurisena,esteettisenä sekä eettisenä ilmiönä ja ilmaisun välineenä. Käytännössä tämä tarkoittaa äänen hyödyntämistä elämyspalveluissa, peliteollisuudessa, ympäristöteoksissa, radionsisällöissä, tapahtumissa, näyttelyissä, käyttöliittymäsuunnittelussa, palvelutuotannossa tai pohjoisen kulttuurin tutkimuksessa

Hakijoilta  edellytetään  vähintään:
-ammattikorkeakoulututkintoa  äänialalta  tai  soveltuvalta  alalta
-kandidaatin  tutkintoa  äänialalta  tai  soveltuvalta  alalta
Hakukelpoisia  ovat  myös  keväällä  2015  valmistuvat.  Heidän  tulee  liittää  hakemukseensa virallinen  opintosuoritusote  ja  tieto  valmistumisajasta.

Opiskelijavalinnassa on tavoitteena monitaiteellinen ja –tieteellinen opiskelijayhteisö. Aiempana ammatillisena tai koulutuksellisena taustana voi toimia esimerkiksi radiotyö, kuvataide, äänisuunnittelu, musiikki tai kulttuurintutkimus. Valmistuvat soveltavan ääni-ilmaisun maisterit pystyvät hyödyntämään osaamistaan arktisessa olosuhteessa sekä pohjoisen kulttuurisessa kontekstissa monialaisten, ääneen liittyvien hankkeiden ja sovellusten suunnittelussa ja monimediaalisessa toteuttamisessa.Tämän lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää laajennettua äänen osaamistaan aiemmilla ammattialoillaan.

Opinnot koostuvat soveltavan ääni-ilmaisun opinnoista (85 op) ja sivuaineopinnoista (35 op).Soveltavan ääni-ilmaisun opinnot ovat ääni-ilmaisuun liittyviä opintoja, projektiopintoja ja tutkimusopintoja. Sivuaineopinnot kootaan opiskelijakohtaisesti esim. Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n kurssitarjonnasta.

Opintoihin kuuluvat pakolliset opintojaksot pyritään järjestämään tiiviisiin opetusjaksoihin, joiden aikana edellytetään läsnäoloa Rovaniemellä.