Teollinen muotoilu

Teollisella ja taideteollisella muotoilulla tarkoitetaan tuotteiden, palveluiden ja ympäristön esteettisen ja toiminnallisen laadun parantamista ja inhimillisten tarpeiden huomioon ottamista tuotekehityksessä. Muotoilija toimii yhteiskunnan ja tuotantoelämän linkkinä, tunnistaen kuluttajan tarpeita ja muokaten tämän tiedon pohjalta tuotteita aiempaa paremmiksi.