Opiskelu

Teollisen muotoilijan osaaminen on monitieteistä. Työssään hän tarvitsee luovaa ideointikykyä ja yhteistyötaitoja. Teollisuuden tuotekehitystehtävissä tarvitaan myös kehitysprosessin sekä materiaalien ja tuotantomenetelmien tuntemusta. Muotoilun tutkimus on monitieteistä soveltaen markkinointiin ja yritys-talouteen, kulutukseen, psykologiaan, sosiologiaan, filosofiaan, kulttuurin tutkimukseen sekä insinööritieteisiin kuuluvia metodeja.