Tutkimus- ja kehityshankkeet

Tutkimus- ja kehitystoiminta muodostaa koulutusohjelman kehittämistoiminnan ytimen. Tällä hetkellä keskeiset teemat tutkimuksessa ovat hyvinvointi, ikäihmisten ja terveydehuollon näkökulmista ja muotoilun kulttuuriset piirteet, luksuksen ja tuotteiden kulttuuristen ominaisuuksien sekä innovaatioiden ja teknologian näkökulmista.