Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyöhanke 2007-2009

Yhteistyö liittyy opetusministeriön toimesta käynnistettyyn korkeakoulujen rakenteelliseen kehittämiseen.

Kärkihanke-esiselvitys: Muotoilu
Jouni Piekkari 2009: Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyö selvitysteema muotoilu pdf
Aiheeseen liittyvät esitykset pdf-muotoisina

Sama aineisto on laitettu Oulun yliopiston Thule-instituutin nettisivuille os: http://thule.oulu.fi/oyly/index.html