Lapin yliopiston julkaisuja

Sarja A. Acta Universitatis Lapponiensis

laukkanen.jpg

A114 Sähköinen seksuaalisuus. Tutkimus
työttöydestä nettikeskusteluissa.

Marjo Laukkanen

Acta Universitatis Lapponiensis 114 

Laajuus: 272
Julkaisuvuosi: 2007 
ISBN: 978-952-484-091-0
Kieli: fin
Kustantaja: Lapland University Press / Lapin yliopistokustannus

Minkälaisen maailman teinitytöt kohtaavat internetin keskustelupalstoilla? Saavatko he osakseen esimerkiksi tukea, vähättelyä, ystävyyttä tai häirintää? Tutkimuksessa seurataan kahta tytöille suunnattua keskustelutilaa yhteensä kahden vuoden ajan. Toinen tiloista on Demi-tyttöjenlehden kaupallinen foorumi ja toinen seksuaalivähemmistönuorten perustama epäkaupallinen #closet-kanava.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta, joiden luomiseen keskusteluissa osallistuvat niin yksilöt ja yhteisöt kuin niitä valvova ylläpitokin. Moninainen aineisto koostuu keskustelujen lisäksi muun muassa ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä valokuvagallerioiden havainnoinneista.