Ohjelmistolisenssit yliopiston työkoneisiin:

Yliopiston omistamia työasemia hallinnoidaan keskitetysti IT-palveluissa, missä suoritetaan kaikki laite- ja ohjelmistoasennukset. Uusiin työasemiin asennetaan aina minimissään perusohjelmistopaketti. Nämä perusohjelmat on lueteltu myös Atk -hankintaesityslomakkeessa, joka löytyy Intrasta sekä tämän sivun  liitteistä.

Jos työntekijä haluaa vanhasta työkoneestaan siirrettäväksi aiemmin hankittuja erikoisohjelmistoja uuteen työasemaan, on hänen se yksilöitävä kyseisessä hankintaesityslomakkeessa, johon on tätä varten varattu oma kohtansa.

Microsoftin tuotteiden osalta kampuslisenssiin sisältyvät Windows -käyttöjärjestelmän ja Office -paketin käyttöoikeus ovat vain päätoimisella henkilökunnallamme (vrt. emeritukset ja dosentit). Eli mikäli työntekijä jää eläkkeelle ja jatkaa emerituksena, ei hänelle mahdollisesti edelleen tarjotulla yliopiston omistamalla ja hallinnoimalla työasemallaan voida käyttää MS Kampuksen alaisia lisenssejä vaan kyseisen tiedekunnan tulee hankkia tähän tarkoitukseen erilliset lisenssit. Näissä tapauksissa Atk-palveluihin tulee toimittaa hankintaesitys kyseisen ohjelmiston hankinnasta. 

Perusohjelmistopakettiin sisältyvät seuraavat OHJELMAT:
Windows 7 Enterprise MUI (ENG, FI, SWE)    Win7 SP1
Internet Explorer MUI (ENG, FI, SWE)    IE8. SP1
Adobe Flash Player 10 ActiveX    11.3.300.257
Adobe Flash Player 10 Plugin    11.2.202.235
Adobe Air    3.2.0.2070
Adober Reader    10.1.3
Adobe Shockwave Player    11.6.5.635
Adobe Digital Editions    
eWebEditPro 4 Client    4
Java ™ 6 Update 32    6.32
McAfee AntiSpyware Enterprise Module    8.8.0.849
McAfee VirusScan Enterprise    8.8.0.849
Microsoft Office Language Pack 2010 - Finnish    14.0.4763.1000
Microsoft Office Language Pack 2010 - Swedish    14.0.4763.1000
Microsoft Office Professional Plus 2010 MUI    14.0.4763.1000
Microsoft Silverlight     5.1.10411.0
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edititon [ENU]    3.1.0000
Mozilla Firefox (ENG)    12.0
PDF-Xcange Pro 4.0    4.181.51.0
QuickTime    7.72.80.56
Windows Live Essentials    15.4.3555.0308
VLC media player    2.0.1
Write-N-Cite    4.0.0.9
Power DVD katseluohjelma    8.3
Roxio Creator CD/DVD    10.3

Luokkien koneille tulee lisäksi
PASW Statistics (SPSS)    18.0.3

SPSS- ohjelmistoon on hankittu rajattoman käytön yliopistolla kattava Campus-lisenssi.

Mikäli yliopiston omistamaan työasemaan halutaan joku muu erikoisohjelmisto, kuten esim. Adobe Acrobat Professional,  on se aina hankittava erikseen. Lapin yliopistossa erillisten ohjelmien kustannuksista vastaa hankkiva yksikkö, eli se yksikkö, jonka työntekijän työasemalle ohjelmistoa ollaan hankkimassa. Lapin yliopiston taloussäännön perusteella ohjelmistohankinnat toteutetaan keskitetysti IT-palveluissa, joka siis toimii hankintayksikkönä. Hinta- sekä muita tietoja ohjelmistoista voi kysyä IT-palveluista alla mainitusta sähköpostista. 

Varsinainen ohjelmiston hankintaprosessi lähtee liikkeelle siitä, että hankkiva yksikkö lähettää hankittavan tuotteen yksilöivän atk-hankintaesityksen yksikön tai projektin rahoista vastaavan allekirjoituksella varustettuna IT-palveluihin, missä sitten hankinta toteutetaan lainsäädäntöä ja ohjeistuksia noudattaen. Hankintaprosessin päätteeksi IT-palvelut suorittaa ohjelmistoasennuksen haluttuun työasemaan. Laskutus ohjelmistoista menee normaalisti yliopiston laskutusjärjestelmän kautta. Kysymyksiä ohjelmistohankinnoista voi lähettää emaililla osoitteeseen: ohjelmahankinta(at)ulapland.fi <-- korvaa at @:lla

Ohjelmistot pyritään tilaamaan viikon sisällä saapuneesta hankintaesityksestä. Mikäli hankinnan valmistelu vaatii erillisen kilpailutuksen (kansallisen kynnysarvon 30 000€ ylittävä tavara- tai palveluhankinta), kuluu hankintalain mukaiseen valmisteluun n. 2kk. Tätä pienempiin kilpailutuksiin on varattava 2 vkoa valmisteluaikaa. Ohjelmistojen toimitusaika toimittajalta yliopistolle vie yleensä n. 1-2 vkoa, tavaran tullessa ulkomailta voi mennä pidempäänkin. Lisäksi asennusaikatauluun vaikuttaa IT-palvelujen työtilanne.

Työntekijän ja/tai toimintayksikön tulee siis varata aikataulussaan vähintään n. 3 vkon toimitusaika tällaisille erikoisohjelmistoille. Adoben ja Microsoftin ohjelmistojen ollessa kyseessä, voidaan asennustyö yleensä laittaa työjonoon välittömästi kun asianmukaisesti täytetty hankintaesitys saapuu IT-palveluihin. Tämä sillä oletuksella, että kyseisiin ohjelmistoihin löytyy IT-palveluista aikaisemmin jo hankitut asennusmediat ja volyymiasennusavaimet. Näissä tapauksissa toimitusaika asiakkaalle on työtilanteesta riippuen n. 0,5 - 2 vkoa.