IT-hankinnat

Työasemat ja kannettavat
Lapin yliopiston työasemat ja kannettavat hankitaan keskitetysti IT-palveluiden toimesta. Laitteet uusitaan elinkaarimallin mukaan. Työasemien elinkaari on viisi vuotta ja kannettavien neljä vuotta. Laitteissa on valmistajan takuu voimassa ko. käyttöajalle.
Työasemia ja kannettavia hankintaan suurempina erinä, vuosittain 3-4 erää. Laitevaihtoehtoina ovat pääsääntöisesti yksi pöytäkonemalli ja kaksi kannettavaa mallia. IT-palvelut hankkii yliopistoon tulevalle uudelle työntelijälle työaseman tai kannettavan hankintaesityksen perusteella. Hankintaesitys tulee olla IT-palveluissa mielellään kuukautta ennen työsuhteen alkamista.

Projektien käyttöön tulevien laitteiden hankinta tapahtuu hankintaesitysten perusteella. IT-palvelut toteuttavat laitehankinnat esitysten perusteella tai projektille voidaan osoittaa hankintaesitystä vastaava laite hankintaerässä hankituista laitteista. Projektien rahoittaja osallistuu työasemakustannuksiin yleiskustannuskertoimen kautta. Hankintaesityksessä tulee olla riittävän yksilöity kuvaus hankinnan kohteesta ja maksavan yksikön rahoituksesta vastaavan esimiehen allekirjoitus. Hankintaesityspohja löytyy Intran lomakkeista. Hankintaesitys toimitetaan IT-palveluiden toimistoon.

Opetustilojen työasemat hankitaan tietohallinnon ja IT-palveluiden toimesta ko. tilojen käyttötarpeiden ja laitteiden elinkaarimallin mukaisesti.

IT-palvelut uusii työasemat ja kannettavat vuosittain tehtävän uusimissuunnitelman mukaisesti. Kun käyttäjän työaseman tai kannettavan uusiminen on ajankohtaista, IT-palvelut ottaa yhteyttä laitteen käyttäjään. Käyttäjän kanssa sovitaan, korvataanko käytössä oleva laite työasemalla vai kannettavalla. Pääsääntöisesti työasemat korvataan työasemilla ja kannettavat kannettavilla. Lisäksi käyttäjän kanssa sovitaan laitteen vaihtoaikataulu, siirrettävä materiaali ja asennettavat ohjelmistot.
Yhteydenotot hankintoihin liittyen servicedesk(at)ulapland.fi.