Käyttäjätunnuksesta vierailijoille 

Lapin yliopiston ulkopuolisten käyttäjien käyttäjätunnukset

Käyttäjätunnus voidaan antaa myös Lapin yliopiston ulkopuoliselle henkilölle, joka perustellusta syystä tarvitsee tunnusta. Tavallisimpia ryhmiä ovat sivutoimiset tuntiopettajat, emeritukset ja huoltohenkilökunta. Nämä tunnukset ovat aina määräaikaisia. Näiden tunnuksien myöntämisestä päättää niitä anova tiedekunta tai erillislaitos.

Tällaisia käyttäjätunnuksia voi olla kahta tyyppiä:

1.       Yliopiston ulkopuolinen käyttäjä

Ulkopuolisten käyttäjien (ufo-käyttäjät) tiedot talletetaan ufo-käyttäjärekisteriin. Ulkopuolisen käyttäjän tunnuksen anoja kirjataan UFO-rekisteriin myönnetyn identiteetin omistajaksi. Tunnus sulkeutuu välittömästi anotun käyttöoikeuden päättymispäivän jälkeen. Tällainen tunnus tehdään ja luovutetaan käyttöön pääsääntöisesti yliopiston ulkopuolisille käyttäjille. Tunnukset ovat muotoa esim. u1200029. Tunnukseen voidaan erikseen pyydettäessä liittää sähköpostiosoite.

Ulkopuolisten käyttäjien tunnukset tilataan Intranetin Lomakkeet osion "Ulkopuolisen henkilökunnan tunnustilauslomake LaY" tai "Ulkopuolisen opiskelijan tunnustilauslomake LaY" lomakkeella lähettämälla se täytettynä servicedesk (at) ulapland.fi -fi osoitteeseen. Huom! Lomakkeessa oleva "YHTEYSHENKILÖ" -kenttään tulee tiedekunnan tai erillislaitoksen vastuuhenkilön nimi, so. sen henkilön, joka tunnuksen tilaa ulkopuoliselle käyttäjälle.

2.       Jatko käytössä olevalle tunnukselle

Käyttäjätunnuksen voimassaolon jatkoaikaa voidaan hakea sellaiselle Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluvalle käyttäjälle, jonka työsuhde tilapäisesti katkeaa tai jolle tiedekunta tai erillislaitos haluaa perustellusta syystä edelleen tarjota käyttöön yliopiston sähköiset palvelut. Esim. työntekijän työsuhde yliopistoon päättyy, hän jatkaa muulla rahoituksella tutkijana. Myös emeritus-profesoreille käyttäjätunnuksen jatkoaika voidaan tilata. Tällöin tunnus säilyy entisessä muodossaan, samoin siihen liitetyt palvelut, kuten sähköpostiosoite.

Jos käyttäjä on ollut opiskelijana, ja tulee töihin ilman palkkaa, hänelle ei jatketa tunnuksen voimassaoloa, vaan tehdään henkilökunnan ufo-tunnus.

Tunnuksen jatkoaika tilataan Intranetin Lomakkeet osion "Käyttäjätunnuksen voimassaoloajan jatkohakemus" lomakkeella lähettämällä se täytettynä servicedesk(at) ulapland.fi -fi osoitteeseen.