opetus_banneri.jpg 

 

TENTTIS - SÄHKÖINEN TENTTIPALVELU

 

Yhteystiedot

Tämän palvelun tuesta vastaa IT-palvelupiste:

www.ulapland.fi/itpalvelupiste

Lisätietoja sähköisestä tenttipalvelusta antavat alumnikoordinaattori Paula Niemelä p. 040 5198 364, sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi sekä verkko-opetuksen kehittämispäällikkö Sirpa Purtilo-Nieminen p. 040 742 1270, sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi.

 

Lyhyt kuvaus

Lapin yliopistossa on mahdollista tenttiä myös sähköisesti. Tenttis-järjestelmä on Tampereen yliopiston Moodlen pohjalta kehittämä tietojärjestelmä, joka mahdollistaa mm. sähköisten kirjatenttien tekemisen.

 

Palvelun tarkempi sisältö

Sähköinen tenttiminen on mahdollista kaikille, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus Lapin yliopistossa. Sähköisen tenttipalvelun sivuilta https://tenttis.ulapland.fi löydät ne opintojaksot, jotka ovat tentittävissä tenttiakvaariossa. Myös WebOodissa on näiden opintojaksojen kohdalla maininta sähköisen tentin mahdollisuudesta.

Tenttiakvaario on yliopiston kirjaston toisessa kerroksessa entisessä Maailmankylä-tilassa. Tilassa on kuusi tenttimispaikkaa, joista yksi on liikuntaesteiselle tarkoitettu paikka. Tilassa on reaaliaikainen ja tallentava videovalvonta.

Tenttiakvaariossa voi tenttiä vain kirjaston aukioloaikoina.

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Sahkoinen-tenttipalvelu

 

Palvelun rajaukset

Tenttiakvaariossa voi tenttiä vain kirjaston aukioloaikoina.
kirjaston aukioloajat voit tarkistaa tästä. Huomioithan poikkeukset!
http://kirjasto.luc.fi/Suomeksi/Yliopisto

 

Käyttöehdot 

Sähköisessä tentissä noudatetaan Lapin yliopiston tutkintojohtosääntöä:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Tietoa-yliopistosta/Suunnittelu-ja-ohjaus/Johtosaannot

Opiskelija suostuu siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

Sähköisessä tentissä on voimassa tietojärjestelmien käytönsäännöt:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Tietohallinto--ja-IT-palvelut/Kayttosaannot-ja-tietoturva/Tietojarjestelmien-kayttosaannot

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (erillinen .pdf liite)

 

Ohjeet:

Sähköinen tenttipalvelu:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Sahkoinen-tenttipalvelu

 

Kirjautuminen ja tenttiminen tenttiakvaariossa:  

https://tenttis.ulapland.fi/login/

 

Opiskelijoiden ohjeet:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Sahkoinen-tenttipalvelu/Sahkoinen-tenttipalvelu/Opiskelijoiden-ohjeet


Tentin varaaminen:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Sahkoinen-tenttipalvelu/Tentin-varaaminen

 

Ilmoitus tentin keskeytyksestä tai estymisestä:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Sahkoinen-tenttipalvelu/Tentin-keskeytysilmoitus

 

Opettajan ohjeet:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Sahkoinen-tenttipalvelu-tenttis/Tenttis-opettajan-nakokulmasta

 

Omistaja

Palvelun omistaa Lapin yliopisto, opiskelupalvelut

 

Päivystys

Tuki palveluun on saatavilla IT-palvelupisteen aukioloaikojen mukaan.