opetus_banneri.jpg 

 

URKUND-PLAGIAATINTUNNISTUSJÄRJESTELMÄ

Yhteystiedot
Tämän palvelun tuesta vastaa
sposti:  urkund@ulapland.fi

Lyhyt kuvaus
Urkund on tekstin vertailuohjelma mahdollisen plagioinnin tunnistamiseksi. Se toimii opettajien työvälineenä opiskelijoiden tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen ja tukena tieteellisessä kirjoittamisessa.

Järjestelmän käyttö
Urkund toimii internet-selaimessa. Se ei vaadi asennuksia tms. laitteistovaatimuksia.

Ohjeet
Ohjeita on yliopiston www-sivuilla:
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Urkund-plagiaatintunnistusjarjestelma-/Opiskelijan-ohje
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Urkund-plagiaatintunnistusjarjestelma-/Opettajan-ohje

Päivystys
Tuki on saatavilla virka-aikana.