opetus_banneri.jpg 

 

VERKKO-OPETUSJÄRJESTELMÄT- PALVELU


Yhteystiedot:
Optiman teknisestä tuesta ja käyttäjätunnuksiin liittyvästä tuesta vastaa www.ulapland.fi/itpalvelupiste

Optiman työtilat: Lapin yliopiston opettaja tilaa optiman työtilan täyttämällä intrassa lomakkeet –osiosta  -> IT-palveluiden lomakkeet ja lähettää lomakkeen osoitteeseen servicedesk@ulapland.fi.

ILinc- tuesta (LearnLinc -tuki) vastaa Lapin ammattikorkeakoulun e-oppimispalvelut:
eoppimispalvelut@lapinamk.fi


Lapin korkeakoulukonsernin yhteinen e-tukipalvelusivusto  on www.eoppimiskeskus.fi


Palvelusta löytyy ajankohtaista tietoa verkko-opetuksen järjestämiseen ja tukeen. Lisäksi sieltä löytyvät pikalinkit esimerkiksi iLinciin, Moodleen ja Optimaan, päivystävät iLinc-tukihenkilöt, häiriötiedotteet, uutiset sekä myös viikon
evinkki.


Koko yliopiston tasolla verkko-opetuksen pedagoginen tuki ja lähitukiverkoston koordinointi: Sirpa Purtilo-Nieminen, p. 040 742 1270, sähköposti: etunimi.sukunimi@ulapland.fi.

Tiedekuntien ja yksiköiden verkko-opetuksen tukihenkilöt:
• Oikeustieteiden tiedekunta: Jarmo Kiuru
• Kasvatustieteiden tiedekunta: Virpi Vaattovaara
• Taiteiden tiedekunta: Seija Tuupanen
• Yhteiskuntatieteiden tiedekunta: Hanna Vakkala
• Kielikeskus: Sinikka Koivurova
• Koulutus- ja kehittämiskeskus: Niina Alapuranen
• Avoin yliopisto: Merija Timonen

Lyhyt kuvaus:
Lapin yliopistossa on käytössä ja tuettuna Optima -verkko-oppimisympäristö ja iLinc -virtuaalinen oppimisympäristö.

 

Palvelun tarkempi sisältö:
Tarjoamme Lapin yliopiston henkilöstölle tukipalveluja tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntämiseen perusopetuksessa, tutkimuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Tukipalvelumme kattavat koko tvt:tä hyödyntävän opetuksen toteutusprosessin: suunnittelun, sisällöntuotannon, ohjauksen ja arvioinnin.

Palvelun rajaukset:

http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Verkko-opetusjarjestelmat
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Verkko-opetusjarjestelmat/Optima
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Opiskelu/Opiskelun-tyokalut/Verkko-opetusjarjestelmat/iLinc

Kirjautuminen Optimaan osoitteessa: https://optima.lapinkampus.fi
Kirjautuminen iLinciin osoitteessa: https://ilinc.tokem.fi/lms/login.pl?template_dir=ilinc


Päivystys:
Tuki palveluun on saatavilla IT-palvelupisteen aukioloaikojen mukaan.