tuki_banneri470x150.gif 

AV- JA TELEPALVELUT

Yhteystiedot:

Av-palvelut
Tuesta vastaavat  Anne Uusitalo ja Teuvo Piitsalo, sposti: servicedesk@ulapland.fi
Telepalvelut
Tuesta vastaa Ismo Tiainen, sposti: servicedesk@ulapland.fi

Lyhyt kuvaus
Av-palvelut: Lapin yliopiston  salien ja luokkien kuvan- ja äänentoisto, etäneuvottelut sekä av-hankinnat.
Telepalvelut: Lapin yliopiston mobiililaitteet ja laitteisiin liittyvät toimenpiteet.

Palvelun tarkempi sisältö

AV-palvelut
Av-palveluita tarjotaan Lapin yliopiston tiedekunnille, laitoksille, erillisyksiköille sekä ulkopuolisille tapahtumanjärjestäjille; erityisesti perusopetuksen tarpeisiin. Av-palveluita ovat yliopiston av-laitteiden opastukset opetustiloissa ja saleissa, av-hankinnat sekä video- ja etäneuvottelujen koordinointi ja tuki. Av-palvelut  tarjoaa käyttöön kuulokemikrofoneja, kaiutinmikrofoneja, videoprojektoreita, sanelimia, videokameroita jne.
http://www.ulapland.fi/avpalvelut

Telepalvelut    
Telepalvelut hankkii Lapin yliopiston mobiililaitteet ja tabletit, huolehtii puhelinliittymistä sekä neuvoo puhelinten käyttötavoissa ja laitteisiin liitettävien sovellusten kanssa. Tabletteja hankitaan tarpeen mukaan ja toimitetaan asiakaalle IT-palvelupisteen kautta. Puhelimen hankinta alkaa  tarvekartoituksesta, jonka Telepalvelut tekee yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvekartoitukseen perustuen Telepalvelut hankkii puhelinlaitteen. Puhelimen perusmallien toimitusaika asiakkaalle on yhdestä viiteen päivään riippuen työtilanteesta. Tilattavien erikoismallien toimitusaika on luonnollisesti pidempi. Telepalvelut opastaa ja kouluttaa  yliopiston henkilökuntaa puhelinlaitteen käytössä  ja ongelmatapausten ratkaisuissa. Telepalvelut huolehtii puhelinlaitteiden tietoturvasta.
http://www.ulapland.fi/Suomeksi/Yksikot/Hallintoyksikko/Hallinto-ja-infrastruktuuri/Tekniset-erityispalvelut/Telepalvelut


Palvelun rajaukset
Av-palveluja on saatavilla virka-aikana ja muina aikoina sopimuksen mukaan.
Telepalveluita on saatavilla virka-aikana.


Päivystys:
Tuki on saatavilla virka-aikana.