tuki_banneri.jpg

OPISKELIJOIDEN PALAUTE

Kiitos palautteesta

Lapin yliopiston, Lapin Ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijat ovat antaneet palautetta it-palvelujen toiminnasta. Palaute oli pääosin hyvin myönteistä. Lisäksi tuli hyviä kehittämisehdotuksia ja joitakin puutteita. Nämä huomiot ovat ensiarvoisen tärkeitä toimintamme kehittämisen kannalta. Olemme it-henkilöstön kanssa käyneet palautteet huolellisesti läpi ja mietimme, miten voimme toimintaamme edelleen kehittää.
Vuoden 2016 kyselyn yhteydessä viestimme, miltä osin olemme palautteen pohjalta muuttaneet toimintaamme.

Markku Tarvainen
Palvelupäällikkö / IT-palvelualue /Lapin korkeakoulukonserni
Markku.Tarvainen(at)luc.fi
puhelin 040 703 6143, 040 5468 706

 

Oheisessa  tiedostossa  "Opiskelijapalaute_2012_2013_2015 "on vertailtu opiskelijoiden antamaa palautetta oppilaitoksittain kolmessa viimeisessä kyselyssä.

 

HENKILÖKUNNAN PALAUTE

IT-palveluiden palvelukysely  henkilökunnalle tehtiin lokakuussa 2014. Kysely lähetettiin Lapin AMK:n , Lapin yliopiston ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilökunnalle. Kyselyyn vastasi 430 henkilöä.

Henkilökunta on tyytyväinen it-palveluihin. Vastaava kysely tehtiin myös helmikuussa 2013. Oheisessa esityksessä on verrattu vuoden 2014 ja 2013 kyselyjä oppilaitoksittain. Tyytyväisyys it-palveluihin  on  kaikissa oppilaitoksissa kasvanut edelliseen kyselyyn verrattuna.

Suurin muutos ( +0,3 tai enemmän)  palvelut olivat parantuneet Lapin yliopistossa langattomassa verkossa, sähköpostipalveluissa sekä käyttäjäoikeuksissa ja käyttäjätunnusten jakelussa, Lapin AMK:ssa opetustilanteiden tuessa, it-palvelupisteen palveluiden  saatavuudessa, yhteydenoton toimivuudessa, vikatilanteisiin reagoinnissa ja asiakaslähtöisyydessä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä palvelut olivat parantuneet tiedottamisessa käyttökatkoista sekä it-palvelupisteen palveluissa.

Eniten kehitettävää on it-tiedottamisessa, it-ohjeiden löydettävyydessä ja hankintapalveluissa.  Sanallisissa palautteissa  korjaavaa palautetta saatiin opetustilanteen tuesta, etäneuvottelujen tuesta, salitekniikan toimivuudesta (Lapin yliopisto ja RKK), Lapin ammattiopistossa  luokkien koneiden toimivuudesta sekä käyttäjätunnusten  jakelun viiveistä, Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnan tulostuspalveluista sekä opiskelijoiden tulostuspalveluista. Toivottiin pilvipalveluiden käyttöönottoa sekä mobiilitekniikan kehittämistä.