tuki_banneri470x150.gif

 

KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA TIETOTURVA

 

Näiltä sivuilta löytyvät yliopiston tietojärjestelmien ja -verkon käyttäjiä ja ylläpitohenkilökuntaa koskevat säännöt sekä tietoturvaan liittyvät periaatteet ja suositukset.

  

* Sähköposti koskee kaikkia, joilla on yliopiston sähköpostiosoite
          o Sähköpostin käsittelysäännöt
          o Sovellusohje sääntöön sähköpostin käsittelysäännöt
          o Sähköpostin suodatusohje

 * Käyttöluvat koskevat kaikkia, joilla on yliopiston käyttäjätunnus
          o Tietojärjestelmien käyttösäännöt

 * Henkilön poistumiseen liittyvät ohjeet koskevat laitosten johtoa ja ylläpitoa
          o Toimenpiteet tietojärjestelmän käyttöoikeuden loputtua
          o Ohjeet tietoaineistojen käsittelystä tietojärjestelmien käyttöoikeuden haltijan kuoltua

  * Ylläpitosäännöt koskevat järjestelmien ylläpitäjiä
          o Tietojärjestelmien ylläpitosäännöt

  * Seuraamukset koskevat kaikkia, joilla on yliopiston sähköpostiosoite ja/tai käyttäjätunnus
          o Tietotekniikkarikkomusten seuraamuskäytäntö
          o Seuraamusasteikko