verkot_banneri.jpg 

 

HENKILÖKUNNAN TIETOJÄRJESTELMIEN ETÄKÄYTTÖPALVELU

Yhteystiedot:
www.ulapland.fi/itpalvelupiste

 

Lyhyt kuvaus
Henkilökunnan tietojärjestelmien etäkäyttöpalvelun tarkoitus on mahdollistaa Lapin yliopiston tietojärjestelmien ja palveluiden saatavuus aiempaa laajemmin, tietoturvallisemmin sekä helpommin myös yliopiston verkon ulkopuolelta.

Palvelun tarkempi sisältö

Etäkäyttöpalvelun tarjoamat palvelut:
1.    \\halla\works\        Henkilökunnan tiedostojen tallennuspalvelu
2.    \\halla\home\        Käyttäjien henkilökohtainen suojattu tallennuspalvelu (H:-asema)
3.    Aditro, HR             YPJ-palkkausjärjestelmän arvioinnit (Huom! Ei vielä palvelun piirissä)
4.    InfoWeb -ylläpito  Web- ja Intra -sivustojen sisällön ylläpito

Etäkäyttömahdollisuus sisältyy myös seuraaviin palveluihin:
1.    Rondo: Laskujen hyväksyntä
2.    M2: Matkalaskut
3.    Intra: Yliopiston henkilökunnan Intranet
4.    Reportronic: Työaikalaskelmat

Palvelun rajaukset
Etäkäyttöpalvelu on tarjolla yliopiston henkilökunnan kannettavilta Windows-työasemilta ja taulutietokoneilta, jotka ovat IT-palveluiden ylläpidossa.
Palvelu ei ole käytettävissä seuraavilla päätelaitteilla:
1.    MAC-työasemat
2.    Android ja Apple -taulutietokoneet
3.    Älypuhelimet

Ohjeet
Henkilökunnan tietojärjestelmien etäkäyttöpalvelun käytössä sovelletaan yliopiston etätyöohjetta:
https://intra.ulapland.fi/Suomeksi/Tyosuhdeasiat/Ohjeet/EtatyoohjeMuu-henkilokunta
Työasema on käynnistettävä kerran yliopiston sisäverkossa palvelun julkaisemisen jälkeen, jotta tarpeelliset asetukset tallentuvat siihen. Tämän jälkeen etäkäyttöpalvelu on käytettävissä työasemalla automaattisesti verkkoyhteydestä riippumatta. Heikko mobiilidatayhteys voi estää palvelun käytön. Käyttöönoton jälkeen palvelu ei vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä, vaan se on aina käytettävissä yliopiston Windows-työasemalta tai -taulutietokoneelta, kun se on kytkettynä internetiin. Palvelua ei tarjota itse hankituille kotikoneille.

Päivystys:
Tuki on saatavilla IT-palvelupisteen aukioloaikoina.