verkot_banneri.jpg 

 

LAY IT-PALVELUT – LAY IT-SERVICES

Eduroam käyttöönotto: Yleisohje
Eduroam installation: General guide


EDUROAM wlan verkko on tarkoitettu henkilökunnan ja opiskelijoiden omien kannettavien tietokoneiden sekä mobiilipäätteiden käyttöön (Kannettavat tietokoneet, jotka ovat IT-palveluiden hallinnassa ja kuuluvat LUC.LOCAL aktiivihakemistoon, käyttävät LUC wlan verkkoa). Eduroam mahdollistaa verkkovierailun organisaatioissa jotka ovat liittyneet eduroam yhteisöön.

Asetukset:
- Verkon tyyppi WPA2/AES
- Käyttäjien autentikointi EAP/PEAP/MSCHAPv2
- Käyttäjätunnus annetaan muodossa kayttajatunnus@luc.fi (esim. mmeikalai@luc.fi)
- Autentikointipalvelimen nimi on auth.luc.fi (palvelimella on Telia Soneran allekirjoittama sertifikaatti)
- Päätelaitteelta pitää löytyä Telia Soneran juuriserifikaatti,
TeliaSonera Server CAv1 varmenne. https://support.partnergate.sonera.com/cavarmenne.html

-Lisätietoa:  Eduroam asetuksista löytyy osoitteesta
https://www.eduroam.org

http://www.csc.fi/hallinto/funet/palvelut/eduroam

 

EDUROAM wlan network is intended for staff and students own laptops, as well as the use of mobile terminals (laptops, which are IT service management and includes LUC.LOCAL active directory, use the LUC wlan network). Eduroam allows for roaming in organizations that have joined eduroam community.

Settings:
- Network type WPA2/AES
- User authentication EAP/PEAP/MSCHAPv2
- User is given in the form of ownaccount@luc.fi
- Name of the authentication server is auth.luc.fi (server is TeliaSonera signed certificate)
- End Device must be found in TeliaSonera rootcertificate,
TeliaSonera server CA v1 varmenne
 https://support.partnergate.sonera.com/cavarmenne.html

- Eduroam settings can be found at https://www.eduroam.org