viestinta_banneri.jpg 

 

SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUT

 

Yhteystiedot
Tämän palvelun tuesta vastaa Viestintäpalvelut,
sposti: webmaster@ulapland.fi

Täydelliset yhteystiedot ja aukioloajat:
http://www.ulapland.fi/viestinta

Lyhyt kuvaus
Lapin yliopiston sosiaalisen median ns. virallisia palveluita ovat tällä hetkellä Facebook, Twitter, blogit sekä videopalvelut kuten Youtube. Lisäksi yksiköillä, hankkeilla ja henkilöillä on omia sosiaalisen median kanavia.

Palvelun tarkempi sisältö
Läsnäololla sosiaalisessa mediassa rakennetaan Lapin yliopiston julkisuuskuvaa ja lisätään yliopiston vaikuttavuutta. Kohderyhminä ovat nykyiset ja tulevat opiskelijat, henkilökunta sekä yliopiston yhteistyökumppanit.
Viestintäpalveluiden hallinnoimia ns. virallisia sosiaalisen median kanavia ovat:

Facebook: www.facebook.com/ulapland

Blogit: www.ulapland.fi/blogit

- Laajakulma, Opiskelijaelämää, Tiedekirnu ja Taidekammi.

Twitter:  www.twitter.com/ulapland

Videot:  www.youtube.com/ulapland

Palvelun rajaukset
Viestintäpalvelut valitsee tapauskohtaisesti eri kanaville sisällöntuottajat.

Ohjeet
Viestintäpalvelut on laatinut sosiaalisen median viestintäsuunnitelman. Se on saatavilla www-osoitteessa: https://intra.ulapland.fi/some  

Suunnitelman tavoitteena on:
•    Perustella, miksi Lapin yliopiston on tärkeää olla mukana sosiaalisessa mediassa
•    Määritellä sosiaalisen median tavoitteet ja esitellä, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään Lapin yliopiston viestinnässä
•    Linjata, miten sosiaalinen media nivotaan yliopiston muuhun viestintään ja markkinointiin
•    Linjata, mitä sisältöjä viestitään sosiaalisen median eri palveluissa
•    Linjata sosiaalisen median resursseja, seurantaa ja kehittämistä organisaation sisällä
•    Linjata, miten lisätään ja ylläpidetään yliopiston henkilöstön sosiaalisen median luku- ja kirjoitustaitoa

Omistaja
Palvelua hallinnoi Lapin yliopiston Viestintäpalvelut.

Päivystys
Tuki on saatavilla henkilöstön työaikana.