viestinta_banneri.jpg 

 

VIESTINTÄ WWW- JA INTRANET -SIVUILLA

Yhteystiedot
Tämän palvelun tuesta vastaa Viestintäpalvelut, sposti:
webmaster@ulapland.fi

Täydelliset yhteystiedot ja aukioloajat:
http://www.ulapland.fi/viestinta

Lyhyt kuvaus
Www ja Intranet -sivut tarjoavat viestintäkanavan yliopiston tiede-, markkinointi- sekä työyhteisöviestinnälle.

Palvelun tarkempi sisältö
Yliopiston viestintä pohjautuu Lapin yliopiston strategiaan ja sen pohjalta tehtyihin viestinnän linjauksiin. Viestinnän avaintehtäviä ovat tiedeviestintä, markkinointiviestintä sekä työyhteisöviestintä. Lisäksi Viestintäpalvelut tarjoaa yliopistolaisille viestintään liittyviä konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä verkkoviestinnän palveluja. Viestintäpalvelut osallistuvat siten tutkimuksen tekemiseen, opetukseen, taiteelliseen toimintaan sekä yhteiskunnalliseen ja työyhteisöä tukevaan viestintään. Viestintä kuuluu kaikille yliopistolaisille. Yliopiston johto vastaa viestinnän strategisesta johtamisesta, esimiehet oman yksikkönsä asioiden viestinnästä, tutkijat ja opettajat omaan  asiantuntemusalaansa liittyvästä viestinnästä ja muu henkilöstö omaan työnkuvaansa liittyvästä viestinnästä. Viestintäpalvelut vastaa yliopistoyhteisön kokonaisviestinnän koordinoinnista, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä viestinnän tuesta. Www ja Intranet -sivut tarjoavat kanavan toteuttaa edellä mainittua viestinnän kokonaisuutta. Lisäksi viestinnässä voidaan käyttää apuna yhteisöpalveluja, kuten Facebookia, Twitteria, videoyhteisöpalveluja ja blogeja.

Lapin yliopistolla on käytössä Tietotalon toimittama InfoWeb-julkaisujärjestelmä, jonka avulla www- ja Intranet -sivuja ylläpidetään. Viestintäpalvelut vastaa InfoWeb-julkaisujärjestelmän hallinnoinnista ja IT-palvelut palvelin- ja verkkoympäristön ylläpidosta. Yliopiston yksiköillä ja hankkeilla on mahdollista tehdä ja ylläpitää omia www-sivuja InfoWeb-julkaisujärjestelmässä. Lisäksi ylläpitäjillä on mahdollisuus syöttää tapahtumia ja uutisia yliopiston www-sivujen ja intranet-sivujen tapahtuma- ja uutispalstoille. Ylläpitäjä voi olla henkilökuntaan tai hankkeeseen kuuluva henkilö.


Tapahtumien ja uutisten syöttäminen yhteisille palstoille
Www-sivujen ylläpitäjät voivat syöttää tapahtumia oman yksikkönsä sivujen lisäksi myös www-sivujen ja Intranetin Ajankohtaista-osioihin. Sieltä tapahtumat näkyvät myös etusivujen tapahtumalistauksissa. Uutisia voidaan syöttää yksikön omien sivujen lisäksi Intranetissä Ajankohtaista-osion Tärkeää tietää ja Kuulumiset -osioihin. Ulapland -etusivun uutisointi tapahtuu Viestintäpalvelujen kautta (sposti:tiedotus@ulapland.fi).

Palvelun rajaukset
Palvelun ulkopuolelle on rajattu
•    Opiskelijoiden ylläpitämät www-sivut (esim. ainejärjestöt)
•    Henkilökunnan omat sivut, mikäli ne eivät liity työtehtäviin.
•    Yliopiston tietoverkon käyttösäännöt rajaavat ulkopuolelle myös poliittiseen, uskonnolliseen ja kaupalliseen toimintaan liittyvät www-sivut.

Ohjeet
InfoWeb-julkaisujärjestelmän ohjeet ovat InfoWebin Opas-osiossa. Muuta ohjeistusta tarjoaa www-suunnittelija Viestintäpalveluissa.

Omistaja
Palvelua hallinnoi Lapin yliopiston Viestintäpalvelut. Www-sivujen sisällöstä vastaa jokainen yksikkö tai ylläpitäjä itse.

Päivystys
Tuki on saatavilla henkilöstön työaikana.