Tietoa käyttäjätunnuksesta erillisopinto-oikeuden opiskelijoille

KÄYTTÖOIKEUDET

ERILLISOPINTO-OIKEUDEN OPISKELIJAT

 • Käyttöoikeuden peruste: myönnetty opinto-oikeus ja yliopistoon ilmoittautuminen
 • Koskee esimerkiksi seuraavia opiskelijaryhmiä:
  • Yhteistyösopimusopiskelijat (JOO)
  • KTK:n opettajan pedagogisten opintojen ja opettavien aineiden monialaisten opintojen opiskelijat (MOPI)
  • lyhytaikaiset KTK:n erillisopinto-oikeuden opiskelijat (esim. matematiikka, englannin, liikunnan erikoistumisopinnot)
  • TTK:n kuvaamataidon ja taidekasvatuksen opintojen opiskelijat
 • Tunnus on noudettavissa HelpDeskistä noin viikon kuluttua yliopistoon ilmoittautumisesta, poikkeustapauksissa voi sopia suoraan HelpDeskin kanssa.
 • Optiman käyttöoikeus myönnetään vain verkko-opetuksena toteutettavan kurssin opettajan anomuksesta.