Tietohallinto

Tietohallinnon tehtävänä on tukea yliopiston strategisia tavoitteita ja operatiivista toimintaa tietotekniikan ja tietojärjestelmien avulla. Tietohallinto tukee yliopiston opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon prosesseja ja niiden kehittämistä yhdessä prosessien omistajien kanssa suunnittelemalla, hankkimalla ja toteuttamalla prosesseja tukevia tietojärjestelmiä ja tietoteknisiä välineitä. Tietohallinnon tehtävänä on huolehtia valtakunnallisesti toteutettujen yhteisten palveluiden soveltamisesta yliopiston tarpeita vastaavaksi. Tietohallinto on kiinteä osa yliopiston strategista ja operatiivista johtamista ja sitä linjaa yliopiston johto.

Tietohallinto toimii yliopiston it-palveluiden tilaajana Lapin korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskuksen IT-palvelualueelta. Tietohallinto toimii kiinteässä yhteistyössä IT-palvelualueen kanssa.

IT-palvelut

Lapin yliopiston IT-palvelutuotanto on sijoitettu Lapin korkeakoulukonsernin tukipalvelukeskuksen IT-palvelualue –yksikköön. IT-palvelualueen tehtävänä on tuottaa tietotekniikan peruspalvelut palvelukeskuksen asiakkaille: Lapin yliopistolle, Lapin ammattikorkeakoululle ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle .

Tietotekniikan peruspalveluita ovat it-hankinnat, tietoverkkopalvelut, työasemien elinkaaripalvelut, verkkolevy- ja tulostuspalvelut, käyttäjätuki, käyttäjien käyttäjätunnusten ja oikeuksien hallinta, sähköposti- ja kalenteripalvelut, palvelinten käyttöpalvelut sekä tietoturvaan liittyvät palvelut.