LÄHDE työelämään!

Lapin yliopisto oli osatoteuttajana Turun yliopiston hallinnoimassa valtakunnallisessa LÄHDE työelämään -projektissa. Tavoitteena oli lujittaa korkeakoulujen ja työnantajien välistä yhteistyötä. Lähde työelämään -projektissa rakennettiin tietopalvelu korkeakouluosaajat.fi korkeakouluyhteistyöstä työnantajille. Lisäksi tehostettiin pilottien avulla korkeakoulujen sisäistä työelämäverkostoitumista.

Lähde työelämään -hankkeen aikana Turun yliopistoon, Hämeen ja Turun ammattikorkeakouluihin, Åbo Akademiin sekä Lapin yliopistoon perustettiin työelämäyhteistyötä tekevien henkilöiden yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Verkoston avulla korkeakoulujen sisäistä tiedonkulkua sekä asiantuntemuksen ja kokemusten vaihtoa edistettiin.

Lähde työelämään oli Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittama ja sijoittui opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen ESR-kehittämisohjelman 2007–2013 toimintalinjaan 3, Osaajana työmarkkinoille.


katso lisätietoja LÄHDE-verkkosivuilta 

 Hanke on päättynyt. Tutustu loppujulkaisuun "Verkostoja ja viestintää - kohti toimivaa työelämäyhteistyötä"


746-logo_musta.png