Harjoitteluvoucherit


  Kasvatustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnissa on käytössä nk. harjoitteluvoucherit. Voucher tarkoittaa työnantajalle maksettavaa tukea harjoittelijan palkkakustannuksiin. Voucherin hakijana on opiskelija, mutta tuki maksetaan työnantajalle. Tiedekunta valitsee opiskelijat, jotka saavat voucherit. Vuoden 2017 voucherit tulevat hakuun loppuvuodesta 2016. Lisätietoja löydät tiedekuntasi (KTK, TTK ja YTK) kotisivuilta. Oikeustieteiden tiedekunnassa harjoittelukäytäntö on erilainen, siellä tiedekunta päättää alkuvuodesta tuen saavista harjoittelupaikoista, joita opiskelijat voivat vuonna 2017 hakea.

  Kuka voi saada voucherin?

  Voucherin voi saada vain kerran Lapin yliopiston opintojen aikana. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vouchereita, valintakriteerinä on opintopistemäärä. Mikäli useammalla opiskelijalla on sama opintopistemäärä, kriteerinä on pääaineen opintopistemäärä. Tarkista valintakriteerit oman tiedekuntasi kotisivuilta! Edellytyksenä voucherin saamiselle on harjoitteluraportti tiedekunnan asettamien vaatimusten mukaisesti (ks. opinto-opas). Voucheria ei saa sellaisiin opintoihin, joiden harjoittelua yliopisto rahoittaa muutenkin. Näitä ovat luokanopettajan, kuvataidekasvatuksen ja sosiaalityön koulutus.

  Opiskelija tekee työsopimuksen työnantajan kanssa

  Voucherin saatuaan opiskelija hakee itse harjoittelupaikkaa. Yliopisto saa myös tarjouksia työnantajilta suoraan. Suoria harjoittelupaikkatarjouksia kannattaa hyödyntää paikkaa hakiessa. Työnantajien paikkatarjoukset löydät työelämä- ja rekrytointipalveluiden työ- ja harjoittelupaikkatietokannasta.

  Pääaineen opettaja hyväksyy harjoittelupaikan. Tätä varten työnantaja täyttää harjoittelupaikkatarjouksen (mikäli ei ole jo tehnyt yliopistolle). Tarjouslomake on tärkeä, koska siitä harjoittelupaikan hyväksyvä opettaja näkee suunnitellut työtehtävät. Tarkista tiedekuntasi harjoittelukäytännöt ja voucherin suuruus oman tiedekuntasi harjoittelusivuilta!

  Kun opettaja on hyväksynyt harjoittelupaikan, opiskelija voi tehdä työnantajan kanssa työsopimuksen.