Tapahtumia ja koulutuksia 2016

Akateemiset työelämätaidot 2 op verkkokurssi - toteutus 3. periodilla 11.1.-6.3.2016, ilmoittautuminen on päättynyt.

Akateemiset työelämätaidot verkkokurssilla perehdytään urakäsitteeseen, itsetuntemukseen ja oman osaamisen tunnistamiseen. Lisäksi syvennytään omiin kiinnostuksen kohteisiin työmarkkinoilla sekä tutustutaan työnhakuprosessiin ja laaditaan työnhaun asiakirjat. Verkkokurssin loppupuolella suunnitellaan omaa tulevaisuutta ja pohditaan henkilökohtaisia uratavoitteita. Tarkemmat kurssisisällöt ja osaamistavoitteet löydät WebOodista.

Ilmoittautuminen WebOodissa on päättynyt 15.12.2015.  
 
Opintojakso toteutetaan Avoimen yliopiston verkko-opetuksena Optima-ympäristössä. Opinnot sisältävät luentotallenteita sekä itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä. Oppimistehtävistä opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

Vaadittavat suoritukset: Perehtyminen oppimateriaaliin, oppimistehtävien laatiminen ja osallistuminen verkkokeskusteluihin, luentotallenteiden kuuntelu ja niihin liittyvien tehtävien suorittaminen. 
 
Avoimen yliopiston opiskelijat kts. www.ulapland.fi/avoin 

Opintojakson sisällöstä ja verkkotuutoroinnista vastaa työelämä- ja rekrytointipalvelut.

________________________________________________________________________________________________________

Kevään 2014 tapahtumia ja koulutuksia

 

YHTEISTYÖLLÄ OSAAJAKSI TYÖELÄMÄÄN -seminaari

Aika: torstaina 20.2.2014 klo 12-16
Paikka: MTI Lapin yliopisto
Kohderyhmä: opiskelijat, opettajat, ohjaajat ja kehittäjät 

OHJELMA

12.00 Seminaarin avaus, auditorio
Laatupäällikkö Jukka Sankala, Lapin yliopisto

12.15 Kuinka tukea opiskelijan työelämäorientaatiota opintopolulla? - tutkimustietoa ja pedagogisia malleja
Projektipäällikkö Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto

12.45  Kahvi

13.15  Valinnaiset työpajat

1) Osaamisen kehittämistä vertaisryhmässä MTI301
(Tapio Anttonen & Leena Penttinen)
2) Verkossa kohti työelämää MTI302
(Kaisa Karhu & Pauliina Keskinarkaus)
3) Harjoittelu ja sen ohjaus opintopolulla MTI303
(Jaana O. Liimatainen)

15.15 Paneeli: opiskelijan äänellä opintopolun työelämänäkymistä, auditorio
 pj. Jaana O. Liimatainen, Oulun yliopisto

16.00 Seminaarin päätös

Lisätietoja www.yliopistostatyöelämään.fi

______________________________________________________________________________________________________