Työnhaku käynnissä?

Työnhaku on oman osaamisen - tietojen, taitojen, persoonan - näkyväksi tekemistä ja kohdentamista. Myös asenteet ja tahto, innostus uuteen ja halu tehdä, kontaktit ja verkostot sekä merkitykselliset elämän kokemukset ovat osaamista.

Ennen kuin ryhdyt työnhakuun, Sinun on tärkeää selvittää omat lähtökohtasi, vahvuutesi, toiveesi. Tunnista osaamisesi ja katsele ympärillesi: millä aloilla on imua, mitkä työtehtävät vaikuttavat kiinnostavilta, millaisissa organisaatiossa voisit taitojasi hyödyntää ja myös oppia uutta?

Oma kiinnostuksesi on työnhaussa ensiarvoisen tärkeää. Mitä juuri Sinä haluat tehdä? Jäsennä ensin itsellesi, mihin työtehtäviin haluat. Puhu työnhakutoiveistasi myös muille, saat heijastuspintaa päämäärillesi ja uusia näkökulmia.Tavoitteiden konkretisoiminen ja toimintaan virittäytyminen tuovat esiin ratkaisuja. Selvitettyäsi Sinua kiinnostavat alat ja tehtävät voit haarukoida sopivia työnantajia ja ryhtyä aktiiviseen työnhakuun.