Harjoittelija Lapin yliopistosta

 

Lapin yliopiston opiskelijat ovat motivoituneita harjoitteluun ja erilaisiin työtehtäviin organisaatiossasi.

Harjoittelijat ovat kiinnostuneita soveltamaan koulutustaan käytännön työssä ja samalla oppimaan uutta. Lapin yliopiston opiskelijoilla on alansa tuorein tietämys, joka yhdessä hyvien tietotekniikkavalmiuksien ja kielitaidon kanssa on arvokas lisäresurssi työpaikalla.

Harjoittelu tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden

  • toteuttaa jo suunnitellun kehittämishankkeen, projektin tai muun ilman tekijää olevan työtehtävän
  • saada uusia ja toteuttamiskelpoisia kehittämisideoita työyhteisöön
  • tutustua osaaviin opiskelijoihin ja heidän opintojensa sisältöön ja laatuun

 

Työnantaja

  • tekee harjoittelupaikkatarjouksen yliopistoon
  • nimeää ohjaajan harjoittelijalle
  • sopii harjoitteluajankohdan (vähintään 3 kk), työtehtävät ja palkkauksen harjoittelijan kanssa

 

Hakeminen

Työnantajat voivat tarjota harjoittelupaikkoja Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalveluihin ympäri vuoden. Harjoittelupaikkatarjouksen voit tehdä sivun alalaidassa olevan linkin kautta. Mikäli yliopistolta haetaan tukea oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelijan palkkakustannuksiin vuodelle 2017, harjoittelupaikkatarjous tulee jättää 31.12.2016 mennessä. Oikeustieteiden tiedekunta tekee päätökset tuen saavista harjoittelupaikoista alkuvuodesta 2017. Katso lisätietoja OTK:n sivuilta

Harjoitteluvoucherit

Kasvatustieteiden, taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien
harjoittelijoilla on käytössään voucherit. Voucher on työnantajalle maksettava tuki harjoittelijan palkkakustannuksiin. Myös voucher-harjoittelijoille paikkatarjous kannattaa jättää vuoden loppuun mennessä. Opiskelijat hakevat vouchereita loppuvuodesta 2016. Tiedekunta valitsee alkuvuodesta 2017 opiskelijat, jotka saavat voucherin. Voucherin saaneet opiskelijat hakevat harjoitteluun työnantajien tarjoamiin harjoittelupaikkoihin. Opiskelijat hakevat myös itse aktiivisesti harjoittelupaikkoja. Ennen harjoittelun alkamista o
piskelija hyväksyttää paikan tiedekunnassa ja neuvottelee työnantajan kanssa työsuhdeasioista, kuten palkasta.

Alla olevasta linkistä löydät Aarresaaren harjoittelupaikkatarjouslomakkeen ja lomakkeen täyttöohjeet.