Työnantajakysely

Lapin työnantajakyselyn raportti julkaistiin vuonna 2008. Kysely tehtiin ensimmäistä kertaa Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun rekrytointipalveluiden sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Ensimmäisen kyselyn koordinoinnista ja raportoinnista vastasi Lapin yliopisto.

Kysely lähetettiin reilulle 500 lappilaiselle työnantajalle. Kyselyllä hankittiin tietoa Lapin yliopistosta, Rovaniemen ammattikorkeakoulusta ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osaamisen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin. Rekrytointikokemukset ja tulevat rekrytointitarpeet kiinnostavat korkeakouluja. Konkreettista ja ajantasaista tietoa käytetään kehitettäessä tutkintojen työelämävastaavuutta. Kyselyn tuottamaa työelämätietoutta hyödynnetään myös opiskelijoiden uraohjauksissa ja työllistymistä tukevissa koulutuksissa.

Kyselyyn vastanneet 207 lappilaista työnantajaa olivat viimeisen puolentoista vuoden aikana työllistäneet lähes tuhat Lapin korkeakouluista valmistunutta.  Lähes puolet korkeakoulutetuista oli palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin ja reilu kolmannes vakituisiin työsuhteisiin. Valmistuneita oli työllistynyt kaikkiin Lapin maakuntiin. Raportin voi lukea kokonaisuudessaan alta.

Toinen työnantajakysely toteutettiin vuonna 2011. Tällä kertaa kyselyn koordinoinnista ja raportoinnista vastasi Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

Tiedostot