Maistereiden ja tohtoreiden uraseuranta

Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalveluissa on kehitetty ja toteutettu maistereiden ja tohtoreiden uraseurantaa yhdessä muiden yliopistojen kanssa. Akateemisten rekrytointipalveluiden valtakunnallisen uraseurantamallin kautta on luotu yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollisen seurantatiedon ohella myös laadullista tietoa yliopistokoulutuksen vaikuttavuudesta ja osumatarkkudesta työmarkkinoilla.

Maistereiden uraseurantakyselyä on toteutettu Lapin yliopistossa viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Uraseurannan kohderyhmänä ovat aiemmin olleet 2000, 2001, 2002, 2003 ja 2009 valmistuneet maisterit. Syksyllä 2016 kyselyn kohderyhmänä ovat vuonna 2011 valmistuneet maisterit. Viisivuotisseuranta mm. valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisen jälkeen, miten he kokevat yliopistokoulutuksen merkityksen ja ovatko he tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon oman työuran näkökulmasta.

Tohtoreiden uraseurantakyselyn kohderyhmänä olivat vuonna 2006-2007 valmistuneet. Valtakunnalliseen tohtoreiden uraseurantaan osallistui 17 yliopistoa. Kysely toteutettiin vuonna 2009 ja se tavoitti lähes kaikki Suomessa 2006–2007 väitelleet.
Tohtorit  arvioivat tutkinnon merkitystä työelämässä 2-3 vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen ja antavat palautetta koulutuksen kehittämiseen.

Klikkaa vasemmalta päästäksesi maistereiden ja tohtoreiden uraseurantaraportteihin.