Maistereiden Viisi vuotta työmarkkinoilla -uraseuranta

Työelämä- ja rekrytointipalveluissa on toteutettu maistereiden ura- ja työmarkkinaseurantaa, kun valmistumisesta on kulunut viisi vuotta. Viisivuotisseuranta mm. valaisee, minkälaisissa työtehtävissä maisterit ovat toimineet valmistumisen jälkeen, miten he kokevat yliopistokoulutuksen merkityksen ja ovatko he tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon oman työuran näkökulmasta.

Lapin yliopistosta valmistuneet maisterit eli alumnit antavat arvokasta työelämäpalautetta tutkintojen vaikuttavuudesta, laadusta ja osumatarkkuudesta työmarkkinoilla. Uraseurantakyselyn kautta on saatu pitkän aikavälin tietoa myös työurien vaiheista ja laadullisista tekijöistä. Uraseurannan kohderyhmänä ovat aiempina vuosina olleet 2000, 2001, 2002, 2009 valmistuneet. Työelämätietoutta on hyödynnetty kehitettäessä Lapin yliopiston tutkintoja. Klikkaa vasemmalta päästäksesi vuosittaisiin raportteihin.

Uraseurantamallia on kehitetty akateemisten rekrytointipalveluiden yhteistyönä. Syksyllä 2016 toteutettavan kyselyn kohderyhmänä ovat Lapin yliopistosta vuonna 2011 valmistuneet maisterit (uraseurantakyselyn rekisteriseloste). Valtakunnallisen uraseurantamallin kautta on luotu yhtenäinen käytäntö, jolla saadaan tilastollisen seurantatiedon ohella myös laadullista tietoa akateemisen koulutuksen toimivuudesta. Yliopistojen yhteisaineistoista on julkaistu raportteja. Lisätietoja valtakunnallisesta uraseurantayhteistyöstä löydät aarresaari-verkoston uraseurantasivuilta.