Valmistuneiden uraseuranta:
työuran viisi ensimmäistä vuotta

Tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteensä yliopistokoulutuksen laadusta ja vaikuttavuudesta perustuvat vuosina 2005 ja 2006 toteutettuihin uraseurantakyselyihyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Lapin yliopistossa vuonna 2000 ja 2001 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää alla olevista tutkinto- ja yhteenvetoraporteista.