Valmistuneiden uraseuranta:
työuran viisi ensimmäistä vuotta

Tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteensä yliopistokoulutuksen laadusta ja vaikuttavuudesta perustuvat vuonna 2008 toteutettuun uraseurantakyselyyn. Kysely lähetettiin jokaiselle Lapin yliopistossa vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle. Lue lisää alla olevista tutkinto- ja yhteenvetoraporteista.